UZP opublikował niedawno na swojej stronie internetowej zestawy przykładowych klauzul waloryzacyjnych. Opracowały je organizacje działające w branży IT. Dokument ten ma pomóc przede wszystkim zamawiającym, którzy są zobligowani do wprowadzenia takich postanowień do umów o zamówienie publiczne.

13 lipca 2023 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano dokument „Praktyki branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 Pzp dla zamówień IT”. Publikacja została umieszczona w sekcji Forum Praktyk Branżowych. Znajdują się w niej materiały przygotowane przez organizacje działające w określonych branżach, które chcą mieć wpływ na kształtowanie dobrych praktyk w prawie zamówień publicznych.

Opracowanie zawiera przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora IT, przygotowane przez pięć organizacji branżowych działających w tym obszarze.

Dokument został przygotowany w sposób umożliwiający łatwą implementację postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy do każdej umowy dotyczącej:

  • wdrożenia rozwiązania IT,
  • usług IT,  tj. usług utrzymania, rozwoju czy body leasingu,
  • usług IT świadczonych w centrach przetwarzania danych, takich jak kolokacja czy Infrastructure-as-a-Service,
  • dostaw sprzętu IT oraz
  • usług telekomunikacyjnych.

Opracowanie podzielone jest na dwie części. Każda z nich zawiera przykładowe klauzule dla wskazanych wyżej rodzajów umów. Różnią się one zastosowanymi w nich wskaźnikami makroekonomicznymi.

Pierwszy zestaw wykorzystuje w swoich algorytmach obliczeniowych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, zwany też inflacją). Zestaw ten jest łatwiejszy w stosowaniu, jednak według autorów, może on nie uwzględniać w sposób optymalny rzeczywistych czynników wpływających na zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

Drugi zestaw oparty jest o wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI), w związku z czym powinien lepiej odzwierciedlać czynniki kosztotwórcze. Jego wadą jest jednak to, że jest trudniejszy w stosowaniu.

Opracowanie powstało pod współredakcją Agnieszki Wachowskiej, radczyni prawnej, szefowej zespołu IT – Tech oraz PZP w naszej Kancelarii, która pracowała nad nim z ramienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Na zakończenie warto przypomnieć, że ustawa Pzp w art. 439 obliguje zamawiających, żeby wprowadzali oni obowiązkowe klauzule waloryzacyjne w umowach o roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.