Administracja publiczna

Administracja publiczna, przez którą rozumiemy szerokie spektrum zadań publicznych i podmiotów je wykonujących, ma bardzo duży wpływ na gospodarkę w tym jej cyfrową transformację i modernizację państwa. Naszych klientów wspieramy w zakresie obsługi największych projektów w kraju finansowanych ze środków publicznych lub funduszy europejskich, w tym zapewniając kompleksowe wsparcie w przygotowywaniu, prowadzeniu i rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jak również na etapie realizacji umowy. Współpracujemy z administracją publiczną w zakresie elektronizacji różnego rodzaju procedur przetwarzania informacji oraz komunikacji – pomagając wdrażać założenia przyjaznego Państwa w zakresie paper less. Wspieramy także działania administracji w zakresie otwierania danych, ale również ochrony informacji. Wyróżnia nas doświadczenie i bardzo dobre rozumienie specyfiki współpracy z klientem publicznym i jego potrzeb.