Infrastruktura i PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem prowadzenia inwestycji niezwykle istotnym dla rozwoju infrastruktury. Uczestniczymy jako doradcy prawni w przedsięwzięciach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym między innymi świadczymy kompleksową obsługę projektów infrastrukturalnych, dotyczących budowy regionalnych sieci szerokopasmowych w formule zaprojektuj-wybuduj-operuj.

Stanowimy także głos doradczy i wsparcie merytoryczne w projektach ministerialnych obejmujących inicjatywy ustawodawcze, dostarczając prawno-porównawcze specjalizacyjne analizy regulacji PPP w prawie krajów europejskich.