Infrastruktura i PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem prowadzenia inwestycji niezwykle istotnym dla rozwoju infrastruktury. Uczestniczymy
jako doradcy prawni w przedsięwzięciach realizowanych w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym między innymi świadczymy
kompleksową obsługę projektów infrastrukturalnych, dotyczących budowy
regionalnych sieci szerokopasmowych w formule zaprojektuj-wybuduj-operuj. 

Stanowimy
także głos doradczy i wsparcie merytoryczne w projektach
ministerialnych obejmujących inicjatywy ustawodawcze, dostarczając
prawno-porównawcze specjalizacyjne analizy regulacji PPP w prawie krajów
europejskich.