Media cyfrowe i social media

Środowisko mediów internetowych wciąż się rozwija, czerpiąc z takich dziedzin jak big data, AI, machine learning, blockchain, gaming. Stały rozwój mediów cyfrowych prowokuje do stawiania coraz to nowych pytań prawnych wynikających ze specyfiki ich działania. Nasza kancelaria zna odpowiedzi na te pytania dzięki bogatemu portfolio klientów i realizowanych projektów dotyczących mediów cyfrowych, a także stałemu uczestnictwu w pracach legislacyjnych. Dzięki doświadczeniu możemy zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego.