Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ochrona sygnalisty

Obszar compliance to bardzo istotny, a zarazem wymagający element działalności instytucji obowiązanych, w tym zwłaszcza instytucji finansowych. Jako doświadczony zespół ekspertów, pomagamy w osiąganiu wewnętrznej zgodności z wymogami stawianymi przez prawo stanowione, soft law i regulacje wewnętrzne. Szczególnie specjalizujemy się w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także ochronie sygnalistów. Równolegle w sposób ciągły monitorujemy zmiany w przepisach i stanowiskach właściwych organów, co pozwala wspierać naszych klientów we wdrożeniu coraz doskonalszych mechanizmów zachowania zgodności z prawem.