Przemysł audiowizualny, prasa, wydawcy

Produkcja filmowa to niezwykle złożony proces angażujący ogromne środki finansowe i nowoczesny sprzęt, wymagający udziału wielu osób, zaś jego finalny efekt stanowi w istocie składową rozlicznych pojedynczych części. Tego rodzaju inwestycjom przez ich charakter i rozmach towarzyszy więc szczególne ryzyko. Jako doświadczeni profesjonaliści potrafimy nie tylko zadbać o korzystne i wyczerpujące uregulowanie nawet najdrobniejszych kwestii prawnych, ale też z wyprzedzeniem przewidujemy potencjalne zagrożenia, zawczasu oferując najkorzystniejsze rozwiązania gwarantujące niezakłóconą eksploatację filmu w przyszłości.

Synonimem prasy jest słowo „informacja”. Żyjemy w społeczeństwie techniki informatycznej, dla którego informacja stanowi jedną z największych wartości, a zarazem kluczowy surowiec. Narzędzia wirtualne jeszcze przyspieszyły codzienny wyścig podmiotów działających w tej branży, mający na celu dotrzeć w jak najkrótszym czasie do jak największej ilości odbiorców. Zmienił się także sam sposób pracy dziennikarza, który zamiast ulic, częściej przeczesuje dzisiaj Internet. Nasza kancelaria zdaje sobie sprawę z doniosłości zachodzących zmian i jest przygotowana na wynikające stąd nowe wyzwania natury prawnej.

Tradycyjne słowo pisane coraz częściej przybiera cyfrową formę. Wiele osób uznaje zapach nowej książki za coś, czego nie da się niczym zastąpić, jednak przez wzgląd na wygodę i komfort wybiera e-booka lub audiobooka. Do tego ogólnodostępny Internet, w każdej kieszeni narzędzia do kopiowania i powielania treści, filmowe adaptacje bestsellerowych tytułów – marginalne dotąd kwestie, którym częstokroć towarzyszą skomplikowane aspekty prawne coraz mocniej zaprzątają uwagę wydawców. My również przykładamy wagę do każdego słowa, dlatego tak dobrze rozumiemy potrzeby tej branży.

Upowszechnienie się Internetu wymusiło całkowite przearanżowanie działalności wydawców muzycznych – wyczerpywaniu się dotychczasowych formuł eksploatacji towarzyszy dynamiczne powstawanie nowych kanałów dystrybucji. Tysiące dotychczasowych odbiorców staje się dziś jednocześnie producentami muzycznymi. Cyfrowe narzędzia na niespotykaną skalę pozwalają rozwijać nietypowe dotąd formy twórczości (np. wykorzystujące sampling), które błyskawicznie przeradzają się w obowiązujące trendy. Nowe możliwości to również nowe zasady gry, w których bez pomocy doświadczonych profesjonalistów łatwo jest się pogubić.