Przemysł audiowizualny, prasa, wydawcy

Produkcja
filmowa to niezwykle złożony proces angażujący ogromne środki finansowe
i nowoczesny sprzęt, wymagający udziału wielu osób, zaś jego finalny
efekt stanowi w istocie składową rozlicznych pojedynczych części. Tego
rodzaju inwestycjom przez ich charakter i rozmach towarzyszy
więc szczególne ryzyko. Jako doświadczeni profesjonaliści potrafimy nie
tylko zadbać o korzystne i wyczerpujące uregulowanie nawet
najdrobniejszych kwestii prawnych, ale też z wyprzedzeniem przewidujemy
potencjalne zagrożenia, zawczasu oferując najkorzystniejsze rozwiązania
gwarantujące niezakłóconą eksploatację filmu w przyszłości.  

Synonimem
prasy jest słowo „informacja”. Żyjemy w społeczeństwie techniki
informatycznej, dla którego informacja stanowi jedną z największych
wartości, a zarazem kluczowy surowiec. Narzędzia wirtualne jeszcze
przyspieszyły codzienny wyścig podmiotów działających w tej branży,
mający na celu dotrzeć w jak najkrótszym czasie do jak największej
ilości odbiorców. Zmienił się także sam sposób pracy dziennikarza, który
zamiast ulic, częściej przeczesuje dzisiaj Internet. Nasza kancelaria
zdaje sobie sprawę z doniosłości zachodzących zmian i jest przygotowana na wynikające stąd nowe wyzwania natury prawnej. 

Tradycyjne
słowo pisane coraz częściej przybiera cyfrową formę. Wiele osób uznaje
zapach nowej książki za coś, czego nie da się niczym zastąpić, jednak
przez wzgląd na wygodę i komfort wybiera e-booka lub audiobooka. Do tego
ogólnodostępny Internet, w każdej kieszeni narzędzia do kopiowania i
powielania treści, filmowe adaptacje bestsellerowych tytułów –
marginalne dotąd kwestie, którym częstokroć towarzyszą skomplikowane
aspekty prawne coraz mocniej zaprzątają uwagę wydawców. My również
przykładamy wagę do każdego słowa, dlatego tak dobrze rozumiemy potrzeby
tej branży. 

Upowszechnienie
się Internetu wymusiło całkowite przearanżowanie działalności wydawców
muzycznych – wyczerpywaniu się dotychczasowych formuł eksploatacji
towarzyszy dynamiczne powstawanie nowych kanałów dystrybucji. Tysiące
dotychczasowych odbiorców staje się dziś jednocześnie producentami
muzycznymi. Cyfrowe narzędzia na niespotykaną skalę pozwalają rozwijać
nietypowe dotąd formy twórczości (np. wykorzystujące sampling),
które błyskawicznie przeradzają się w obowiązujące trendy. Nowe
możliwości to również nowe zasady gry, w których bez pomocy
doświadczonych profesjonalistów łatwo jest się pogubić.