Telekomunikacja

Rynek telekomunikacji czy szerzej łączności elektronicznej mierzy się z ciągłymi zmianami prawnymi, które idą za rozwojem technologii, infrastruktury i usług łączności. Jesteśmy na froncie tych zmian i pomagamy je wdrażać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Wspieramy też podmioty, których zasadniczą działalnością nie jest telekomunikacja, a także dostawców innych usług łączności elektronicznej, w zakresie, w jakim zagadnienia prawa telekomunikacyjnego mogą mieć do nich zastosowanie.