Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe

Sektor ubezpieczeniowy, jako element finansowego rynku regulowanego, pozostaje w sferze naszego szczególnego zainteresowania. Jako eksperci, w tym doradcy Polskiej Izby Ubezpieczeń jesteśmy świadomi związanych z nią wyzwań, zwłaszcza tych powstających na styku prawa i nowych technologii. Pomagamy dostosowywać działalność do istniejących i stale zmieniających się regulacji, a także wspierać innowacje przyczyniające się do rozwoju całej branży (InsurTech).