Powrót
Kategorie
Tagi
50% koszty autorskieADRadresipAMLartykuł rolno-spożywczybitcoinbranża spożywczachmura obliczeniowacompliancecovid 19cyberbezpieczeństwodecyzja Prezesa UOKiKdobra osobistedozwolony użyteke-commercee-sporte-usługiesportEUIPOgra hazardowahate speechhazard w internecieidentyfikacja elektronicznainterchangeinternet rzeczyIoTIP dayjednolity rynek cyfrowyJEDZKEknow-howkompetencje prezesa UOKiKkonsumencikoszty sądowekrajowa izba odwoławczakryptowalutykryteria selekcjileki OTClinkowaniemarka parasolowaministerstwo cyfryzacjinapoje alkoholowenaruszenie patentunaruszenie praw autorskichneutralność siecinieuczciwa konkurencjanowe technologienowelizacjaochrona danych osobowychodpowiedzialnośćograniczenie konkurencjioprogramowanieorzecznictwoPADpartnerstwopodatkipomoc de minimispomoc publicznaporozumienia wertykalnePPPprawa wydawcówprawo farmaceutyczneprawo unijneprawo znaków towarowychprepaidprivate enforcementprodukt polskiprodukty podrobioneprodukty sensytywneprodukty z pograniczaprzedsiębiorcyprzedsiębiorcy telekomunikacyjniprzedsiębiorstwa z branży ITprzetarg ograniczonyprzewaga kontraktowarejestracja kartreklamareklama zakładów wzajemnychretencjaroamingRODOrozliczenia gotówkoweRPORTrynek prasowySARS-CoV-2selektywna dystrybucjasharing economysieci szerokopasmowesilne uwierzytelnianie klientówskarga nadzwyczajnaSMSsprzedaż przez internetstart-upsuplementy dietysystemy rabatowetajemnica przedsiębiorstwatelekomunikacjatrwały nośnikTSUEuberUKEumowa wdrożeniowaumowy ITUOKiKURPLusługi płatniczeventure capitalwdrożenieWiFiwyroby medycznezamówienia publicznezbiorowe interesy konsumentówzmiany w prawiezmowy cenoweznak unijnyzwalczanie karteli
25 Maj 2020

Co robimy?

 • obsługujemy przedsiębiorców dokonujących zbiórki, odzysku i przetwarzania odpadów oraz organizacje odzysku – uczestniczyliśmy w założeniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ochrony Środowiska zrzeszającej przedsiębiorców z tych branż,
 • reprezentujemy przed organami administracji publicznej, w tym organami ochrony środowiska, sądami administracyjnymi w różnego rodzaju postępowaniach dotyczących prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, m.in.:
 1. o uzyskanie decyzji środowiskowych: o środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwolenie na korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane, 
 2. w sprawach o nałożenie opłat produktowych,
 3. w sprawach dotyczących usuwania drzew i zakrzewień,
 4. w sprawach zgłoszeń urządzeń i instalacji,
 5. w sprawach dotyczących Bazy Danych o Odpadach,
 6. o uzyskanie wiążącej interpretacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami,
 • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz przed sądami arbitrażowymi, w postępowaniach cywilnych o wypłaty odszkodowań za szkody w środowisku, za ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska oraz ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania, jak również w sprawach dotyczących wad i awarii linii technologicznych do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych, w tym karnych gospodarczych, w sprawach przestępstw przeciwko środowisku, zwłaszcza w oparciu o ustawy szczególne dotyczące gospodarki odpadami,
 • zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego związanego z nabyciem, instalacją i rozruchem instalacji służących realizacji procesów odzysku lub recyklingu odpadów,
 • opiniujemy zamierzenia inwestycyjne w zakresie energetyki źródeł odnawialnych, w tym energetyki wiatrowej, pod kątem ich zgodności z przepisami prawa krajowego oraz unijnego,
 • monitorujemy zmiany w prawie ochrony środowiska, zwłaszcza regulacje europejskie oraz międzynarodowe, pomagając naszym Klientom odpowiednio wcześnie przystosować biznes do wymogów, które mają wejść w życie w niedalekiej przyszłości i rekomendując najlepsze rozwiązania.