Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Wynika z niego, że  stan ten przestanie obowiązywać z dniem 1 lipca 2023 r.

Dla pracodawców oznacza to przywrócenie ważnych obowiązków sprzed wybuchu pandemii.

Poniżej przedstawiamy przykłady zmian w następujących obszarach:

Badania lekarskie:

 • przywrócenie okresowych badań lekarskich
 • zniesienie zwolnienia ze wstępnych badań lekarskich osób na stanowiskach administracyjno-biurowych, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w danych warunkach pracy

Szkolenia:

 • zniesienie możliwości przeprowadzenia wstępnych szkoleń BHP online
 • obowiązek przeprowadzenia zaległych okresowych szkoleń BHP w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Urlopy wypoczynkowe:

 • zniesienie uprawnienia pracodawcy do udzielenia pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu

Odprawy:

 • zniesienie możliwości stosowania ograniczonej wysokości odprawy (dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia)

Inne:

 • przywrócenie obowiązków w zakresie zakładowego funduszu socjalnego, w tym:
 • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • dokonywania odpisu podstawowego
  • wypłaty świadczeń urlopowych
 • zniesienie możliwości wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w specjalnym trybie ustawowym

Kwestia doręczeń:

 • przywrócenie fikcji doręczenia: skutek doręczenia po dwukrotnej awizacji nastąpi najwcześniej po 14 dniach od zniesienia zagrożenia epidemicznego.

Praca zdalna:

 • praca zdalna na polecenie pracodawcy będzie mogła być wykonywana jeszcze w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 1 października 2023 r.