Newsroom

Blog

Bez kategorii

IP Box a dochody uzyskane z udostępnienia oprogramowania SaaS

Ulga IP Box pozwala na opodatkowanie dochodów osiągniętych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5% podstawy opodatkowania. Czy udostępnienie oprogramowania w chmurze w modelu SaaS również może stanowić podstawę zastosowania przez podatnika ulgi IP Box?

IT

Ograniczenie możliwości wyboru prawa obcego dla umów licencyjnych

IT

Wykonywanie zastępcze w umowach IT

IT

Nowe wzorcowe klauzule Ministerstwa Cyfryzacji dla umów utrzymaniowych

IT

Charakter prawny umów na strony internetowe - wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 8.02.2017 r.