Powrót

Agnieszka Karcz

Associate,

Warszawa
agnieszka.karcz@traple.pl

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w prawie nowych technologii. Na co dzień doradza klientom z branży internetowej oraz e-sportowej. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej produkcji filmowych i rozrywkowych oraz wydarzeń kulturalnych. Opiniowała i negocjowała umowy koprodukcyjne i dystrybucyjne z największymi podmiotami na rynku międzynarodowym, w tym z europejskimi i amerykańskimi studiami filmowymi. Doradzała przy unowocześnianiu i bieżącym prowadzeniu jednej z największych platform VOD w Polsce. Pracowała również dla wiodącego ogólnopolskiego nadawcy telewizyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Narodowym Instytucie Audiowizualnym (dziś FINA), współpracując jednocześnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada również doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowych, w tym współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

W zakresie doradztwa przedsiębiorcom świadczącym usługi drogą elektroniczną opiniuje i doradza w zakresie projektów reklamowych i związanych z komunikacją marketingową oraz dotyczącą działań podejmowanych w mediach społecznościowych. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT oraz zespołu MCE (Media Communications Entertainment)

Uczestniczka kursów prowadzonych w ramach Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów brała udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus na wydziałach prawa i filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu. W 2012 roku ukończyła z tytułem magistra kulturoznawstwo na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także język chorwacki.

Czytaj więcej
07 cze 2022

Forum IAB 2022