Powrót

Aleksander Elmerych

Aplikant radcowski, Associate,

Warszawa
aleksander.elmerych@traple.pl

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu IT-Telco w ramach praktyki TMT. Zajmuje się doradztwem prawnym w branży IT dla klientów z sektora publicznego i prywatnego, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, prawa IT oraz prawa nowych technologii. Uczestniczył w projektach dotyczących zawierania, negocjowania oraz rozstrzygania sporów związanych z umowami wdrożeniowymi oraz utrzymaniowymi.

Do obszaru jego specjalizacji należy również kompleksowe wsparcie spółek IT przy wprowadzaniu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu – zarówno w zakresie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, jak i dostosowania wewnętrznych regulaminów. Specjalizuję się także w tematyce związanej z wdrażaniem i wykorzystaniem chmury obliczeniowej w instytucjach publicznych oraz na rynku prywatnym.

Doświadczenie zdobywał w warszawskim sądzie oraz w krakowskiej kancelarii zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego obronił pracę magisterską pt. „Unijny znak towarowy na tle konwencji WIPO – ochrona i zakres zastosowania”.

Biegle posługuje się językiem angielskim

Czytaj więcej