Powrót

Bartłomiej Pyka

Doradca podatkowy, Associate,

Kraków
bartlomiej.pyka@traple.pl

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie podatkowym, prawie spółek handlowych oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Interesuje się także prawem karnym i karnym skarbowym.

Doradca podatkowy (numer wpisu 13616) oraz aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017), gdzie w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego obronił pracę magisterską na temat obowiązku kontraktowania w umowach podmiotowo kwalifikowanych. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji.

Doświadczenie praktyczne zdobywał w kancelarii zajmującej się doradztwem z zakresu prawa gospodarczego oraz w międzynarodowej korporacji finansowej, w której weryfikował klientów w ramach polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, w tym niemiecką terminologią prawniczą.

Czytaj więcej