Powrót

Dominika Stecka, LL.M. Eur.

Aplikant radcowski, Associate,

Warszawa
dominika.stecka@traple.pl

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołów IT-Telco oraz Prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym branży IT dla klientów z sektora publicznego oraz prywatnego.

Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w sektorze prywatnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2015), gdzie w Katedrze Procesowego Prawa Cywilnego obroniła pracę magisterską pt. „Immunitet sądowy i egzekucyjny w międzynarodowym postępowaniu cywilnym”, napisaną pod nadzorem prof. nadzw. Grzegorza Jędrejka. W 2017 roku obroniła pracę magisterską pt. „Prawne aspekty Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej z perspektywy MŚP” (tytuł oryginalny: „EU Digital Single Market Law from an SME Perspective”) w Instytucie Nauk Europejskich Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (Vrije Universiteit Brussel), uzyskując tytuł LL.M. Magister Juris (LL.M. Eur.).

Biegle posługuje się językiem angielskim, co potwierdza certyfikat CAE, kontynuuje naukę języka francuskiego.

Czytaj więcej