Powrót

dr Iga Małobęcka-Szwast, LL.M.

Senior Associate,

Warszawa
iga.malobecka@traple.pl

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii, koncentrując się na zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych i ochroną prywatności, oraz w dostępie do informacji publicznej. Doradza podmiotom i instytucjom z sektora publicznego i prywatnego, zarówno polskim, jak i zagranicznym.  

Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracowała w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzała klientom, w tym także niemieckojęzycznym, w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego oraz prawa spółek. Odbyła staż w czołowej niemieckiej firmie telekomunikacyjnej, gdzie uczestniczyła w pracach zespołów ochrony danych osobowych, prawa konkurencji oraz corporate governance.

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego. Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych w Polsce i zagranicą.

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) oraz absolwentka studiów LL.M. in Law and Economics na Uniwersytecie w Utrechcie (summa cum laude).  Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego, prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn. Obroniła rozprawę doktorską o wpływie danych na ocenę nadużycia pozycji dominującej przez platformy internetowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z prawa Unii Europejskiej dla studentów WPiA UW.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, w tym prawniczym, zna również język hiszpański.

Czytaj więcej