Powrót

Emilia Chmielewska

Adwokat, Senior Associate,

Nadchodzące
wydarzenia:

Warszawa
emilia.chmielewska@traple.pl

Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i prawem cywilnym. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Doradza i uczestniczy w negocjacjach oraz mediacjach. Specjalizuje się we współpracy z branżami związanymi z architekturą, budownictwem, ochroną środowiska oraz branżami kreatywnymi, zwłaszcza filmową.

Uczestniczyła w licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego, prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego w architekturze i budownictwie. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: rozdziałów monografii Prawo Farmaceutyczne (Wolters Kluwer, 2016) poświęconych aptekom internetowym oraz prawom pacjenta w aptece oraz artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących problematyki wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych. Laureatka nagrody Ministra Gospodarki w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pt. Nadużycie prawa do znaku towarowego poprzez używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyła także w specjalistycznych kursach m.in. z zakresu technik negocjacji (University of Michigan), psychologii przesłuchania świadków (Open University), teorii i zarządzania marką (University of East Anglia) oraz zagadnień prawa międzynarodowego (Graduate Institute of International and Development Studies, UCLouvain).

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Czytaj więcej