Powrót

Jakub Chlebowski

Radca prawny, Senior Associate,

jakub.chlebowski@traple.pl

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności prawie kontraktów IT i prawie autorskim. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów w zakresie e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa zamówień publicznych. W trakcie swojej dotychczasowej, kilkuletniej praktyki zawodowej zajmował się obsługą podmiotów gospodarczych z sektora publicznego i prywatnego, w tym podmiotów z branży IT, przy realizacji projektów informatycznych. W kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. uczestniczy w pracach praktyki TMT w zespole IT-Telco. Radca prawny przy Okręgowej Izba Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Segedynie (Węgry). Stypendysta Pan-European Seal Programme, w ramach którego odbył roczny staż w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Czytaj więcej