Jakub Chlebowski

Radca prawnySenior Associate

Bio

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności prawie kontraktów IT i prawie autorskim. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów w zakresie e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa zamówień publicznych. W trakcie swojej dotychczasowej, kilkuletniej praktyki zawodowej zajmował się obsługą podmiotów gospodarczych z sektora publicznego i prywatnego, w tym podmiotów z branży IT, przy realizacji projektów informatycznych. W kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. uczestniczy w pracach praktyki TMT w zespole IT-Telco.

Radca prawny przy Okręgowej Izba Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Segedynie (Węgry). Stypendysta Pan-European Seal Programme, w ramach którego odbył roczny staż w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.


Powiązane newsy

Wydarzenia 2
27 maj 2022

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT

W programie:

 • Nowe rekomendacje UZP na zakup urządzeń komputerowych
 • Nowe rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne – wyzwania i aktualny stan prac
 • Wstępne konsultacje rynkowe dla zamówień na dostawy i usługi IT
 • Kryteria jakościowe oceny ofert dla rynku IT
 • Wysoka inflacja i wojna w Ukrainie jako powody zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy i usługi IT
 • Zastrzeganie i dochodzenie kar umownych w umowach IT
20 maj 2022

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

W programie wydarzenia:

 • Ramy prawne w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Obowiązki podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
 • Zamawianie usług cyberbezpieczeństwa
 • Cyberbezpieczeństwo w umowach
 • Odpowiedzialność za naruszenie cyberbezpieczeństwa
Blog 7
25 paź 2022

NFT a cyberbezpieczeństwo

NFT (ang. non-fungible token), czyli niewymienny token, tak jak inne rozwiązania cyfrowe narażony jest na cyberzagrożenia.

14 maj 2022

Jak przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni informować użytkowników o cyberzagrożeniach?

10 marca 2022 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała wytyczne dotyczące informowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych użytkowników o cyberzagrożeniach[1]. Opublikowanie wytycznych jest konsekwencją obowiązywania w Unii Europejskiej od grudnia 2020 r. Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE), który na podstawie art. 40 ust. 3 zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do informowania o występujących cyberzagrożeniach. Przedstawione przez ENISA wytyczne zawierają rekomendacje dotyczące tworzenia polityk informowania użytkowników o cyberzagrożeniach, a także case studies procedur już stosowanych przez wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

16 lut 2022

Regulacyjne cybertsunami

Na przestrzeni ostatnich lat – w szczególności od transpozycji dyrektywy NIS przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w 2018 r. – kwestia regulacji cyberbezpieczeństwa i określenia wspólnych cyberstandardów dla konkretnych branż nabiera coraz większego znaczenia. Najlepszym przykładem tej tendencji jest fakt, że już dwa lata po implementacji dyrektywy NIS do krajowych porządków prawnych, pod koniec 2020 r., Komisja Europejska opublikowała projekt tzw. dyrektywy NIS 2. Ma ona zastąpić obowiązującą od ponad trzech lat dyrektywę NIS, aby dokładniej uporządkować kwestie cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej.
Jednak zarówno dyrektywa NIS, jak i przygotowywana w Brukseli dyrektywa NIS 2 stanowią tylko preludium regulacyjnego cybertsunami, które jest coraz bardziej zauważalne w tym obszarze, ponieważ dotyczy nie tylko legislacji na poziomie europejskim i krajowym, lecz także

14 gru 2021

Rekomendacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora energii

15 października 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło rekomendacje dotyczące działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze energii oraz wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incydentów. Rekomendacje, opracowane na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, powstały w drodze konsultacji z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON oraz z operatorami usług kluczowych sektora energii.

21 paź 2021

Istota Contributor License Agreement (CLA) i jego wykorzystanie

Producent oprogramowania, który tworzy rozwiązania w oparciu o wkłady przekazywane mu przez społeczność powinien zabezpieczyć swoje uprawnienia do oprogramowania dostarczanego przez niezależnych twórców, z którymi na co dzień nie współpracuje. Dzięki Contributor License Agreement (CLA) producent oprogramowania może samodzielnie określić zakres uzyskanych od twórcy uprawnień, które pozwolą mu na niezakłócone korzystanie z przekazanego oprogramowania.

04 sie 2021

Zakaz konkurencji w umowach z konsultantami IT

Przedsiębiorca, którego celem jest ochrona posiadanego know-how, a co za tym idzie – swojej pozycji na rynku, zatrudniając konsultanta IT, często chce mieć pewność, że nie będzie on podejmował aktywności, która potencjalnie może stwarzać ryzyko, że praca konsultanta stanowiąca działalność konkurencyjną względem przedsiębiorcy lub praca świadczona na rzecz jego konkurencji może zagrozić interesom przedsiębiorcy.
To, w jaki sposób możliwe jest uregulowanie kwestii zakazu konkurencji w umowach z konsultantami IT, zależy od modelu współpracy stron: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy umowy o współpracę, czyli tzw. umowy B2B.

03 sie 2021

Jak dostawca rozwiązań IT może dokonywać waloryzacji wynagrodzenia?

W wyniku pandemii i wywołanego przez nią kryzysu ekonomicznego widoczna jest zwiększona inflacja, która zaczyna mieć zauważalny wpływ na spadek rentowności projektów informatycznych.
Sposobem na przeciwdziałanie spadkowi rentowności projektów jest zawarcie w umowie z klientem klauzuli, która będzie pozwalała dostawcy na utrzymanie realnej wartości należnego mu wynagrodzenia. W artykule przedstawione zostały informacje dotyczące tego, na co dostawca powinien zwrócić uwagę, konstruując klauzulę waloryzacyjną, aby zminimalizować ryzyko utraty wartości należnego mu wynagrodzenia.

Podcast 1
08 lis 2022

Czy rząd ma pomysł na walkę z fałszywymi SMS?

Rząd pracuje nad projektem ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, który ma na celu ograniczenie prób oszustw przy wykorzystaniu usług telekomunikacyjnych. Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym mówimy o proponowanych rozwiązaniach.

Poznaj nasz zespół