Powrót

Joanna Jastrząb

Radca prawny, Senior Associate,

Kraków
joanna.jastrzab@traple.pl

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołów IT-Telco. Zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym branży IT dla zamawiających i wykonawców z sektora publicznego oraz prywatnego. Brała udział w wielu projektach dotyczących przygotowania i negocjowania umów IT – m.in. analitycznych, wdrożeniowych, serwisowych i licencyjnych.  

W obszarze jej specjalizacji pozostaje także tematyka cyberbezpieczeństwa – jej doświadczenie obejmuje wsparcie na rzecz podmiotów wyznaczonych jako operatorzy usług kluczowych oraz na rzecz dostawców usług cyfrowych.  

Z ramienia kancelarii prowadzi projekty mające na celu wdrożenie kompleksowych systemów rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów dla spółek IT, zapewniając wsparcie na wszystkich etapach, w tym również w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.  

Działa jako ekspert w Komitecie Administracji Cyfrowej przy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach współpracy z Izbą prowadzi również inne projekty, dotyczące zwłaszcza preferencji podatkowych (50% koszty, IP Box).

Jest autorką lub współautorką artykułów w prasie specjalistycznej poświęconych problematyce prawnych zagadnień IT i cyberbezpieczeństwa, m.in.: Organizacja wewnętrzna struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (IT Professional, maj 2020), Cyberbezpieczeństwo a zamówienia publiczne (Zamówienia publiczne). Doradca, marzec 2020) Outsourcing usług bezpieczeństwa (IT w Administracji, kwiecień 2020) Przedsiębiorcy telekomunikacyjni a krajowy system cyberbezpieczeństwa (dodatek MoP 21/2019), Metodyki Agile w zamówieniach publicznych (CRN, wrzesień 2017).  

Ukończyła z wyróżnieniem kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej