Powrót

Julia Kostrzewa

Junior Associate,

Kraków
julia.kostrzewa@traple.pl

W kancelarii bierze udział w pracach Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w szczególności w sporach na gruncie prawa autorskiego, prawa wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, a także w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Uczestniczy w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi, w tym sądami własności intelektualnej, jak również przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem Patentowym RP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskiej kancelarii prawnej oraz podczas stażu w Urzędzie Patentowym RP.

Absolwentka kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz międzynarodowych studiów magisterskich Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies organizowanych łącznie przez WPiA UJ, Urząd Patentowy RP oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) – dyplom wyróżniony. Wielokrotna uczestniczka Kraków Intellectual Property Law Summer School organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński oraz wielu ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej. Stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Cluj-Napoca.

Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Czytaj więcej