Powrót

Katarzyna Barszczewska-Mazur

Associate,

Warszawa
katarzyna.barszczewska@traple.pl

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT i zespołu prawa ochrony danych osobowych. Doradza podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom z różnych sektorów, w tym szczególnie z branży handlu elektronicznego, IT, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i medycznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii.

Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach, świadcząc usługi doradztwa na rzecz polskich i zagranicznych klientów, w tym poprzez audyty i projekty wdrożenia RODO, bieżącą obsługę zapewniającą zgodność z RODO, a także projekt rozwoju narzędzia do zarządzania prywatnością.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017). Ukończyła ponadto Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Georgii (University of Georgia).

Obecnie aplikantka II roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sztucznej inteligencji, marketingu i nowych technologii, a także budowania świadomości i mechanizmów ochrony prywatności w rozwoju usług.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także niemiecki i francuski.

Czytaj więcej