Krzysztof Krasowski

Junior Associate

Bio

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Media Communication & Entertainment, jak również w projektach prowadzonych w 19 jurysdykcjach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla klienta z branży technologicznej, z sektora usług internetowych.

Absolwent I edycji TKP Academy – Student Program.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czterokrotny zdobywca stypendium rektora dla najlepszych studentów, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym (2018). Podczas studiów aktywnie angażował się w działalność kół naukowych, pełniąc także funkcje ich prezesa i wiceprezesa.


Poznaj nasz zespół