Powrót

Maciej Miąsko

Radca prawny, Senior Associate,

Kraków
maciej.miasko@traple.pl

Prawnik i ekonomista. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z usługami płatniczymi, AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy), ochroną informacji i szeroko pojętym e-commerce. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym pieniądza elektronicznego. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Wspierał instytucje finansowe przed organami nadzoru (KNF, NBP, GIIF, Prezes UODO), w tym brał udział w kilkunastu postepowaniach o uzyskanie zezwolenia instytucji płatniczej lub schematu płatniczego, a także w kontrolach nadzorczych prowadzonych w tych podmiotach. Doradzał również instytucjom finansowym przy wdrażaniu szeregu procedur wewnętrznych (AML, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem, dane osobowe, tajemnice zawodowe). Prowadził wdrożenia RODO w instytucjach płatniczych, zakładach ubezpieczeń, czy towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów rynku finansowego.

Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach branżowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, AML oraz ochrony danych osobowych. Autor i współautor pozycji popularnonaukowych z zakresu usług płatniczych, w tym komentarzy praktycznych do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych dot. PSD2 oraz do RTS dot. silnego uwierzytelniania klienta (SCA) i wspólnych i bezpiecznych standardów komunikacji (CSC).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: finanse i rachunkowość; specjalizacja: rachunkowość i rewizja finansowa). Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Klientom doradza w języku polskim i angielskim.

Czytaj więcej