Powrót

Marlena Onyśk

Asystentka ds. administracyjno-prawnych,

Kraków
marlena.onysk@traple.pl

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie administracji.

W Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zajmuje się sprawami związanymi m. in. ze wsparciem prawników w bieżących pracach, kontaktem z sądami i innymi instytucjami, ewidencją digitalizacją i archiwizacją akt i dokumentacji. 

Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich firmach i instytucjach, a także na bieżącym stanowisku.

Posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej