Powrót

Michał Matysiak

Aplikant radcowski, Associate,

Warszawa
michal.matysiak@traple.pl

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu MCE. Poprzednio przez długi czas współpracował z zespołem IT-Telco oraz prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa nowych technologii i TMT, w tym problematyki mediów cyfrowych, e-commerce, reklamy, IT, prawa telekomunikacyjnego oraz gier komputerowych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach. W trakcie studiów zaangażowany był również w prace Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa nowych technologii m.in. Cloud gamingwybrane problemy prawne (Monitor Prawniczy – 21/2019 (Nr specjalny) czy IoT w polskiej gospodarce – Raport Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT).

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W roku 2018 podjął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełni również funkcję asystenta w Zakładzie Prawa Prywatnego oraz w Centrum Prawa Nowych Technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017), gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obronił pracę magisterską pt. Wybrane aspekty ochrony gier komputerowych przed zjawiskiem klonowania, oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie (2017).

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej