Powrót

Michał Mrzygłód

Aplikant adwokacki, Junior Associate,

Kraków
michal.mrzyglod@traple.pl
Interesuje się regulacjami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, prawem instytucji finansowych i usług płatniczych oraz prawem nowych technologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach prawnych. Brał czynny udział w szeregu konferencji naukowych o tematyce prawniczej, a także uczestniczył w szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa podatkowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie obronił pracę magisterską na temat wybranych zagadnień związanych z problematyką przestępstwa prania pieniędzy. W trakcie studiów, brał również udział w realizacji projektu badawczego w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w charakterze wykonawcy. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.  

Biegle posługuje się językiem angielskim.
Czytaj więcej