Powrót

Michał Słuszniak

Aplikant radcowski, Associate,

Kraków
michal.sluszniak@traple.pl

W praktyce kancelaryjnej uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja oraz FinTech. W ramach specjalizacji wykonuje zlecenia z zakresu ochrony danych osobowych, usług płatniczych oraz ubezpieczeń i reasekuracji. Wśród jego zainteresowań, oprócz wyżej wymienionych, znajdują się również zagadnienia prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii blockchain. Doświadczenie i wiedzę zdobywał poprzez udział w audytach zgodności procesów przetwarzania danych z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych, a także programu „Japanese Legal System” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetem Kobe Gakuin.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej