KLAUZULA RODO

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j. Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby udziału w procesie rekrutacji i udziału w TKP Academy – Student Program. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

    Polityka prywatności TKP Academy - Student Program