Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii:

  • decyzję wykonawczą z 28.06.2021 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez Wielką Brytanię;
  • decyzję wykonawczą z 28.06.2021 zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez Wielką Brytanię.

Uznanie określonego państwa trzeciego za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych umożliwia ich swobodne przekazywanie przez podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bez konieczności korzystania z innych mechanizmów wymienionych w rozdziale V RODO[1]. Decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony to mechanizm określony w art. 45 RODO.

Wyżej wskazane decyzje zapewniają taki swobodny transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii.

Obydwie decyzje weszły w życie 28 czerwca 2021 r. i zostały wydane na okres czteroletni, czyli będą obowiązywały do 27 czerwca 2025 r. Jeżeli w tym czasie Wielka Brytania będzie nadal zapewniać odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Komisja Europejska może przedłużyć obowiązywanie tych decyzji.

Wydanie decyzji przez Komisję kończy czas niepewności prawnej co do legalności przekazywania danych osobowych przez podmioty z EOG. Jednocześnie od tego momentu Wielka Brytania jest uznawana za państwo trzecie, co może oznaczać konieczność aktualizacji klauzul informacyjnych oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji i treść decyzji: https://uodo.gov.pl/pl/138/2097.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).