Rozwój mediów społecznościowych spowodował, że część organów publicznych w Niemczech zdecydowała się założyć oficjalne profile na portalu Facebook. Takie działania spotkały się z krytyką Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji. Poniżej przedstawiamy główne argumenty Komisarza.

W ocenie Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI) prowadzenie oficjalnych profili na portalu Facebook przez federalne organy publiczne w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych nie jest obecnie możliwe. Zdaniem BfDI w celu zapewnienia legalności takich działań konieczne byłoby, aby organy publiczne prowadzące fanpage’e zawarły z Facebookiem porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi, które spełniałoby wymogi art. 26 RODO[1].

Pomimo że zdaniem organów mających oficjalne profile na Facebooku taka forma komunikacji w znaczący sposób przybliża je do obywateli, BfDI zapowiedział, że od stycznia 2022 r. będzie stopniowo korzystać z uprawnień naprawczych wobec tych organów, przysługujących mu na podstawie art. 58 RODO. W związku z powyższym Komisarz zalecił organom usunięcie oficjalnych profili na Facebooku do końca bieżącego roku. BfDI przypomniał, że federalne organy muszą być wzorem do naśladowania w zakresie przestrzegania prawa o ochronie danych.

Ponadto w ocenie BfDI samo odesłanie użytkowników profili do Facebooka w zakresie informacji o sposobie przetwarzania ich danych nie jest wystarczające do spełnienia obowiązków wynikających z RODO.

Z wystąpieniem BfDI można zapoznać się pod adresem.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).