Podczas grudniowego spotkania kontynuowano prace związane z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w rezultacie których Grupa Robocza Art. 29 przyjęła następujące dokumenty zgodnie z przyjętym w lutym 2016 r. planem działania:

Wytycznenajczęściej zadawane pytania dotyczące prawa do przenoszenia danych,

Wytycznenajczęściej zadawane pytania dotyczące inspektorów ochrony danych oraz

Wytycznenajczęściej zadawane pytania dotyczące wiodącego organu nadzorczego.

W trakcie tego spotkania dyskutowano także na temat kwestii dotyczących „Tarczy prywatności UE-USA”, w tym dokumentów związanych z jej wdrożeniem opracowywanych przez Grupę Roboczą Art. 29.

Szczegółowe omówienie treści wytycznych zostanie przedstawione w styczniowym wydaniu TMT Legal Alert.