TKP Academy – Student Program
Program edukacyjny
dla studentów. III edycja już wkrótce!
  • Jesteś studentem_tką III, IV, V roku lub absolwentem_tką prawa lub kierunków pokrewnych?
  • Interesujesz się prawem nowych technologii?
  • Szukasz możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i pogłębienia wiedzy?
  • Zależy Ci na rozwoju praktycznych umiejętności?
Dlaczego warto?
TKP Academy – Student Program to możliwość zdobycia praktycznej wiedzy pod okiem najlepszych prawników w Polsce

Biorąc udział w naszym programie:

  • będziesz mógł_mogła wykazać się wiedzą prawną zdobytą na studiach
  • zdobędziesz i rozwiniesz praktyczne umiejętności otrzymasz cenne wskazówki od ekspertów z zakresu prawa nowych technologii
  • poznasz wyzwania towarzyszące pracy nad różnorodnymi projektami
  • zbudujesz swoje pierwsze doświadczenie biznesowe i prawne
  • otrzymasz certyfikat uczestnictwa
  • zdobędziesz szansę na dalszy rozwój kariery – zyskasz możliwość odbycia płatnych praktyk w kancelarii TKP w dowolnie wskazanym przez siebie terminie, a być może nawet ofertę stałej pracy.
Dla kogo?

TKP Academy – Student Program przeznaczony jest dla studentów i studentek III, IV i V roku prawa lub kierunków pokrewnych oraz absolwentów (do 1 roku od uzyskania absolutorium), zainteresowanych prawem nowych technologii.

Jak aplikować?

Rejestracja do III edycji TKP Academy rozpocznie się we wrześniu.

 

Strefa studenta
Harmonogram zajęć Materiały z zajęć Poznaj prowadzących
Harmonogram zajęć
Materiały z zajęć

Dostęp do materiałów wymaga podania hasła

Poznaj prowadzących
Xawery Konarski Senior Partner Co-Managing Partner
Xawery Konarski
Senior Partner Co-Managing Partner

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.


Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.

Jest członkiem organizacji: IAPP, INPLP, ITechLaw oraz SABI-IOD.

Na przestrzeni ostatnich 18 lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Laureat nagrody im. Michała Serzyckiego przyznawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za wybitne osiągnięcia w „poszerzeniu wiedzy temat prywatności i roli ochrony danych osobowych w wielu dziedzinach i środowiskach”.

Redaktor Naczelny „Kwartalnika Prawa Nowych Technologii”, wydawanego przez C.H.Beck.

Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki Senior Partner Co-Managing Partner
Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Senior Partner Co-Managing Partner

Rechtsanwalt, Seniorpartner und Mitbegründer der Anwaltskanzlei Traple Konarski Podrecki und Partner. Rechtsexperte mit langjähriger Erfahrung im Bereich des Rechts des geistigen Eigentums, Wettbewerbsrechts, Rechts der neuen Technologien sowie Zivil- und Prozessrechts. Als Vertreter und Rechtsberater unterstützt er die Vorstände zahlreicher in- und ausländischer Unternehmen, die in Polen tätig sind. In der Kanzlei beaufsichtigt er die Arbeit der größten und preisgekrönten IP-Praxis, darunter der Teams für gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht, Life Sciences, sowie Teams für: Wettbewerbs- und Verbraucherrecht, Verfahrensrecht und Immobilienrecht. Als Anwalt, der auf geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht spezialisiert ist, wurde er in polnischen und ausländischen Rankings von Anwälten, die auf geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht spezialisiert sind, wiederholt empfohlen (z.B. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).

Seine Anwaltstätigkeit verbindet er mit akademischer Tätigkeit. Er ist Professor am Institut für Rechtswissenschaften der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN) und Leiter der Abteilung für Privatrecht und des Zentrums für Recht der neuen Technologien am Institut für Rechtswissenschaften der Polnischen Akademie der Wissenschaften sowie Leiter der Aufbaustudiengänge „Recht der neuen Technologien“ und „Recht des öffentlichen Auftragswesens“. Er hält Vorlesungen und Seminare zum Zivilrecht, gewerblichen Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs an der Jagiellonen-Universität. Herr Rechtsanwalt Podrecki unterrichtet im Rahmen der durch die Jagiellonen-Universität und die Polnische Akademie der Wissenschaften veranstalteten Aufbaustudiengänge sowie im Rahmen der Ausbildung von Rechtsanwälten und Patentanwälten. Dozent der Schule für Deutsches Recht der Jagiellonen-Universität und der Universität Wien. Stipendiat am Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München und an den Universitäten in Berlin und Wien.

Herr Rechtsanwalt Podrecki ist Mitglied des Vereins für Wettbewerbsrecht, des Vereins für gewerbliches Eigentum, des Vereins für geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, des Vereins für Recht der neuen Technologien, Schiedsrichter am Schiedsgericht für Internetdomänen Er war auch als Schiedsrichter der Urheberrechtskommission und als Schiedsrichter des Schiedsgerichts bei der polnischen Handelskammer in Warschau tätig. Herr Pawel Podrecki beteiligt sich an der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen und erstellt als Experte Gutachten für den Sejm und den Senat der Republik Polen. Er arbeitete mit der Kommission für die Kodifizierung des Zivilrechts zusammen.

Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift „Studia Prawnicze“ und Mitglied des Programmbeirats der Zeitschrift „Palestra“ der Anwaltskammer sowie Mitglied des Programmbeirats der Quartalzeitschrift „Kwartalnik Prawa Nowych Technologii“.

Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu den Themen geistiges Eigentum, Wettbewerbsrecht und Europarecht. Herausgeber der ersten und größten IT-Veröffentlichung „Prawo Internetu“. Autor von Monographien, unter anderem: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” („Monopolvereinbarungen und ihre zivilrechtlichen Auswirkungen“) und „Środki ochrony praw własności intelektualnej” (Maßnahmen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums“) sowie Mitverfasser der Monographie „Prawo patentowe“ („Patentrecht“) (Red. M. du Vall. E. Traple). Mitautor zahlreicher Kapitel im System des Privatrechts in den Bänden „Wettbewerbsrecht“, „Gewerblicher Rechtsschutz“ und „Handelsrecht“. Mitverfasser des Kommentars von C.H.Beck: Gewerblicher Rechtsschutz, Kommentar zum Urheberrecht und zu den verwandten Schutzrechten (Wolters Kluwer) und zum Gesetz über den Anspruch auf Ersatz eines durch die Verletzung des Wettbewerbsrechts verursachten Schadens.

Herr Rechtsanwalt Podrecki spricht Deutsch und Englisch.

Beata Matusiewicz-Kulig Partner Co-Managing Partner
Beata Matusiewicz-Kulig
Partner Co-Managing Partner

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwej reklamy, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego jak również prawa cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, polubownymi, oraz w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO. W kancelarii kieruje pracami zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz jest członkiem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej.

Prowadziła szereg procesów sądowych w imieniu wiodących na polskim rynku podmiotów z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej i FMCG. Reprezentuje znane firmy farmaceutyczne w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety oraz naruszenia patentów farmaceutycznych.

Reprezentuje i doradza także licznym przedsiębiorcom z szeroko pojętej branży designu, w tym meblarskiej, dekoracyjnej, przemysłowej, tekstylnej, odzieżowej, obuwniczej oraz sportowej w sporach o ochronę praw autorskich, ochronę wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych i znaków towarowych, w tym przed Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych. Jest także pełnomocnikiem w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO m.in. w sprawach o unieważnienie wzorów i znaków towarowych. Posiada również doświadczenie jako pełnomocnik w procesach sądowych o naruszenie patentów, praw do nazwy firmy, wizerunku podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Reprezentowała w takich sporach m.in. wiodące portale internetowe w Polsce, a także firmy farmaceutyczne i firmy z branży kosmetycznej.

W zakresie jej praktyki mieści się również bieżące doradztwo w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz reprezentacja w sporach sądowych w takich sprawach. W szczególności występuje w imieniu podmiotów z branży telekomunikacyjnej, przemysłowej i medycznej w postępowaniach dotyczących rozliczeń kontraktów inwestycyjnych i wdrożeniowych.

Jest członkiem INTA (International Trade Mark Organisation).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski Partner
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Partner

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018). Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020-2023 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020-2022, TMT: data protection 2023 oraz Legal 500 EMEA Poland 2020-2022 w kategorii: Data privacy and data protection.  

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent I stopnie naukowe na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Wojciech Kulis Partner
Wojciech Kulis
Partner

Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy nadzorujący praktykę prawa gospodarczego oraz zespół projektów innowacyjnych, odpowiedzialny za realizację interdyscyplinarnych projektów łączących zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Od dziesięciu lat zajmuje się problematyką transferu technologii oraz komercjalizacji własności intelektualnej w sektorze publicznym i prywatnym, doradzając start-upom technologicznym i informatycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie sądowe w sprawach dotyczących własności intelektualnej – reprezentował klientów w postępowaniach przed wszystkimi sądami apelacyjnymi w Polsce, w kilkunastu sprawach przed Sądem Najwyższym oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Doradzał od strony prawnej w projektach badawczo-rozwojowych m.in. w branżach paliwowej, górniczej, chemicznej oraz biotechnologicznej.

W ramach praktyki prawa gospodarczego doradzał przy licznych projektach inwestycyjnych, zarówno na etapie kapitału zalążkowego, jak i na późniejszych etapach, a także przy tworzeniu alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu zamówień publicznych oraz w postępowaniach przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu prawa konkurencji.

Przewodniczący zarządu polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES), zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz innymi formami transferu własności intelektualnej. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński wykłada zagadnienia z zakresu licencjonowania oraz komercjalizacji.

Agnieszka Schoen Partner
Agnieszka Schoen
Partner

Specjalizuje się w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z organizacjami zbiorowego zarządu, a także w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w prawie cywilnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych oraz pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów powstałych na tle stosowania prawa autorskiego. W kancelarii jest odpowiedzialna za zespół prawa autorskiego i innych praw na dobrach niematerialnych stanowiący część Praktyki Prawa Własności Intelektualnej.

Autorka publikacji: Poszukiwanie prawnej ochrony tzw. formatów telewizyjnych na gruncie prawa autorskiego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej. Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Zeszyt 98.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

dr Anna Sokołowska-Ławniczak Partner
dr Anna Sokołowska-Ławniczak
Partner

Patentanwältin. In unserer Kanzlei leitet sie das Team gewerblicher Rechtsschutz und Markenmanagement im Rahmen der IP-Praxis. Sie berät Mandanten bezüglich aller Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes: von der Entwicklung einer Schutzstrategie für Gegenstände der gewerblichen Schutzrechte bis zur Erhaltung des Schutzes der gewerblichen Schutzrechte im polnischen, europäischen und internationalen Verfahren. Sie verfügt über eine große Erfahrung in Rechtsstreitigkeiten vor dem Patentamt und dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) sowie in Gerichtsverfahren im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, des unlauteren Wettbewerbs und des Urheberrechts. Sie koordiniert internationale Projekte aus dem Bereich des geistigen Eigentums.

Ferner berät sie Mandanten auch in Fällen, die an der Schnittstelle zwischen dem gewerblichen Rechtsschutz und anderen Rechtsgebieten, z.B. der Werbung, dem Marketing oder dem PR liegen. Sie erstellt Gutachten im Bereich der Zulässigkeit der Registrierung von Kennzeichen und anderen Gegenständen des gewerblichen Rechtsschutzes, der Verwendung von Kennzeichen im Handelsverkehr und in Werbekampagnen. Überdies berät sie u.a. Mandanten aus der Schuh-, Lebensmittel-, Pharma- und FuE-Branche sowie aus der Branche der neuen Technologien wie auch aus verschiedenen Leichtindustriezweigen.

Mitglied der Polnischen Patentanwaltskammer sowie von AIPPI und INTA. Schiedsrichterin am Gericht für Domainstreitigkeiten bei der Polnischen Kammer für Informatik und Telekommunikation (PIIT).

Referentin auf Konferenzen und in polnischen und internationalen Schulungen. Individuelle Empfehlungen in folgenden Rankings: IAM Patent 1000 2022 in der Kategorie „patent litigation” und Legal 500 Europe 2022 in der Kategorie „Intellectual Property“.

Doktor der Rechtswissenschaft – ihre Dissertation im Markenrecht hat sie im Jahre 2014 an der Université de Lorraine in Frankreich verteidigt. Absolventin der Rechtswissenschaft an der Universität Danzig (UG), des TV-, Kino- und Multimediarechts an der Universität Lyon III in Frankreich sowie eines Aufbaustudiums auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes an der Universität Warschau.

Sie berät Mandanten auf Polnisch, Französisch und Englisch.

Agnieszka Wachowska Partner Co-Managing Partner
Agnieszka Wachowska
Partner Co-Managing Partner

Radczyni prawna z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze projektów IT. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem prawa IT, Telekomunikacji i Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w problematyce prawnej branży IT i nowych technologii. Od początku kariery prawniczej doradza podmiotom z sektora IT, w tym również podmiotom publicznym, w zakresie zagadnień związanych z prawem IT, zamówieniami publicznymi na dostawy i usługi IT, a także w obszarze cyberbezpieczeństwa i prawa autorskiego. Odpowiada też za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych (w modelach Waterfall i Agile), serwisowo-rozwojowych, hostingowych, licencyjnych, SaaS, PaaS i IaaS czy umów dotyczących cloud computing. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym i zarządzaniu sporami dotyczącymi realizacji umowy IT oraz reprezentacji klientów przed sądami w sporach IT. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania oraz możliwości przeniesienia oprogramowania do środowiska chmury obliczeniowej. Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi.

Ekspertka Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w obszarze prawa ICT. Zaangażowana w prace grup roboczych, działających przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Brała udział (jako przedstawiciel PIIT) w opracowaniu nowych rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, zrzeszającego prawników specjalizujących się w obszarze TMT. Zasiada w prezydium grupy roboczej ds. IT przy SPNT. Uczestniczy w pracach Komisji ds. LegalTech, działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członkini międzynarodowych sieci prawniczych: ITech Law i IR Global, gdzie posiada wyłączne przedstawicielstwo w obszarze TMT z polskiej jurysdykcji.

Wyróżniona indywidualnie w prestiżowych rankingach prawniczych w dziedzinie TMT: Chambers and Partners (w kategorii Up and Coming) oraz Legal 500 (jako Next Generation Partner).

Zaangażowana w szeroką działalność szkoleniową i edukacyjną. Występowała na uznanych konferencjach branży IT i PZP, m. in. Advanced Threat Summit oraz The H@ck Summit, a także wydarzeniach, organizowanych przez Puls Biznesu. Prowadzi zajęcia z prawa IT i prawa nowych technologii na Aplikacji Radcowskiej przy OIRP w Warszawie oraz na studiach podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” oraz „Zamówienia Publiczne” w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest koordynatorką programu dla studentów i absolwentów studiów prawniczych „TKP Academy - Student Program”. Autorka licznych publikacji branżowych i naukowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka programu „Law and Technology” na Universiteit van Tilburg (Holandia). Radczyni Prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.Małgorzata Kutaj Managing Associate
Małgorzata Kutaj
Managing Associate

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów o ochronę praw do znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, a także w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO. Reprezentuje klientów także w sporach o ochronę dóbr osobistych oraz z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Zajmuje się również problematyką prawnokarnej ochrony praw własności intelektualnej, prowadząc liczne postępowania karne w tym przedmiocie, a także reprezentując klientów przed organami celnymi. 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Prawa Niemieckiego, funkcjonującą na tym Wydziale przy współpracy Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Uniwersytetu w Moguncji. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego, organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku rozpoczęła aplikację rzecznikowską.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M. Managing Associate
dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.
Managing Associate

Katarzyna jest członkiem zespołu prawa konkurencji. W kancelarii zajmuje się m.in. identyfikacją ryzyka antymonopolowego, opiniowaniem i korektą umów B2B, także pod względem zgodności z wymaganiami przepisów o zatorach płatniczych, wzorców umów konsumenckich i regulaminów, przygotowywaniem pism w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK, prowadzeniem szkoleń, a także oceną wykorzystywania nowych technologii w biznesie pod kątem zgodności z prawem konkurencji. Katarzyna wspiera nadto swoją wiedzą przedsiębiorców uczestniczących w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych i opracowuje analizy ich wpływu na sytuację uczestników obrotu. Obsługuje klientów m.in. z branży FMCG, paliwowej, e-commerce i modowej. Z kancelarią współpracuje od roku 2013, od czerwca 2019 jako radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli w roku 2015.

Katarzyna aktywnie angażuje się w pracę naukową – publikuje artykuły z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego a także prowadzi gościnnie wykłady dotyczące styku prawa konkurencji i prawa nowych technologii. Swoją wiedzą dzieli się nadto, komentując dla mediów wydarzenia i aktualne zmiany w prawie konkurencji i konsumentów.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Heidelbergu, radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jej umiejętności językowe potwierdzone są certyfikatami Cambridge CAE, TOEFL oraz DSH-3.

Marcin Ręgorowicz Managing Associate
Marcin Ręgorowicz
Managing Associate

Radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej w zakresie branży IT i nowych technologii. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej wiodących polskich i międzynarodowych podmiotów przy zawieraniu oraz realizacji umów związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem zaawansowanych rozwiązań technologicznych i programistycznych.

Obsługuje projekty w pełnym spektrum modeli biznesowych (w tym wdrożenia rozwiązań SaaS, PaaS i IaaS czy systemów opartych na technologii blockchain oraz rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji). Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce specjalizuje się w obsłudze prawnej systemów programistycznych w modelu low-code / no-code. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa ochrony danych osobowych, postępowań sądowych oraz procesów due diligence związanych z przejęciami i przekształceniami spółek prawa handlowego.

W ramach praktyki zawodowej zajmował się głównie obsługą dużych i średnich podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego (przede wszystkim z branży IT i gamedev, jak również branży energetycznej), w tym również jako prawnik koordynujący.

Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach branżowych dla przedstawicieli sektora IT. Regularnie publikuje artykuły o tematyce prawa nowych technologii i IT, w szczególności prawnych kwestii dotyczących realizacji projektów IT i modelu low-code / no-code.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych pt. „Prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

Prawnik rekomendowany w międzynarodowym rankingu Legal500. Uzyskał certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Maciej Toroń Managing Associate
Maciej Toroń
Managing Associate

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, gospodarowania odpadami, unijnym oraz prawie pomocy publicznej. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych i handlowych, obsługi korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych. Obsługuje realizację projektów korzystających ze wsparcia funduszy unijnych, zarówno po stronie instytucji zarządzających, jak i beneficjentów. Doradza podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom w zakresie możliwości udzielania lub korzystania ze wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Obsługuje fundusze typu venture capital i startupy.

Naukowo zainteresowany prawami człowieka, swobodami rynku wewnętrznego UE oraz unijnym prawem konkurencji, w tym prawem pomocy publicznej.

Autor publikacji naukowych o tematyce praw człowieka, prawa konkurencji oraz prawa międzynarodowego publicznego, jak również licznych opinii prawnych z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis. Współautor publikacji z zakresu usług płatniczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendysta programu Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Uczestnik Law Extra Programme Radboud Honours Academy, organizowanego przez Radboud University Nijmegen (Holandia) o tematyce Antitrust rules and their enforcement in the EU and the US.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Zna język niemiecki oraz podstawy języka niderlandzkiego.

Arkadiusz Baran Counsel
Arkadiusz Baran
Counsel

Specjalizuje się w prawie mediów, internetu, nowych technologii, reklamy i własności intelektualnej oraz w ochronie dóbr osobistych.

Zapewnia wsparcie prawne przy projektach dotyczących usług i treści cyfrowych. Doradza podmiotom z sektora kreatywnego w zakresie ochrony, legalnego korzystania oraz dystrybucji i licencjonowania treści chronionych prawami wyłącznymi. Obsługuje nadawców i operatorów telewizyjnych, platformy udostępniania wideo, platformy VOD i OTT oraz inne podmioty z sektora mediów elektronicznych. Realizuje projekty z zakresu e-commerce i usług świadczonych drogą elektroniczną.

Posiada doświadczenie w obsłudze projektów o zasięgu międzynarodowym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych w związku z naruszeniami w internecie.

W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT oraz zespołu Media Communication & Entertainment.

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, nowych technologii i własności intelektualnej oraz referent na licznych konferencjach naukowych. Laureat XII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Piotr Grzybowski Senior Associate
Piotr Grzybowski
Senior Associate

Specjalizuje się w prawie autorskim oraz prawie cywilnym procesowym. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa autorskiego oraz prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego. Jego zainteresowania zawodowe obejmują także prawo prywatne międzynarodowe. Doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. w kancelarii specjalizującej się w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ oraz Instytucie Allerhanda.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016), stypendysta programu Erasmus – w roku 2015 na Uniwersytecie w Bazylei (Szwajcaria).

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Katarzyna Kosiba-Łuczak Senior Associate
Katarzyna Kosiba-Łuczak
Senior Associate

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie autorskim, w prowadzeniu sporów zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym. Zajmuje się także problematyką prawną zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, min. pracując w krakowskiej kancelarii, gdzie zajmowała się prawem cywilnym i prawem gospodarczym oraz świadcząc usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Prowadziła również wykłady z zakresu francuskiego prawa własności intelektualnej w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Zarządzania własnością intelektualną w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Francuskiego funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie. Stypendystka programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Reims (Francja), uczestniczka Letniego Uniwersytetu Prawa Kontynentalnego na Sorbonie w Paryżu. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i w 2016 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuski.

Dariusz Krzak Senior Associate
Dariusz Krzak
Senior Associate

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Media Communication & Entertainment oraz zespołu prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego. Doradza klientom m.in. z branży technologicznej (sektor usług internetowych), e-sportu i gamingu, a także e-commerce oraz influencer marketingu.

Doświadczenie zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także w zakresie prawa własności intelektualnej.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obronił pracę magisterską pt. „Parodia w prawie autorskim”. W 2017 roku był stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie Maltańskim.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Karolina Potrawka Senior Associate
Karolina Potrawka
Senior Associate

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fuzji oraz umów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach oraz jako wewnętrzny prawnik jednej z czołowych spółek oferujących usługi informatyczne. Uczestniczyła w wielu projektach z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz procesach audytowych, również z elementami transgranicznymi. Współpracowała z międzynarodowymi zespołami przy pracach obejmujących wdrażanie rozwiązań informatycznych. Doradza klientom w kwestiach związanych z bieżącą obsługą prawną spółek, pomagając w doborze optymalnych rozwiązań.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Justyna Sitnikow, LL.M. Senior Associate
Justyna Sitnikow, LL.M.
Senior Associate

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego.

Posiada doświadczenie w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem Patentowym RP. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. W latach 2018/2019 odbywała staż w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach Pan-European Seal Professional Traineeship Programme, gdzie pracowała w charakterze eksperta w obszarze znaków towarowych.  

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz programu LL.M. International Business Law na Católica Global School of Law w Lizbonie. Stypendystka banku Millenium BCP w Portugalii. W czasie studiów dwukrotna stypendystka programu Erasmus, w ramach którego studiowała na Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie oraz odbyła staż w kancelarii prawnej w Walencji. Uczestniczka Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.  

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Agnieszka Karcz Associate
Agnieszka Karcz
Associate

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w prawie nowych technologii. Na co dzień doradza klientom z branży internetowej oraz e-sportowej. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej produkcji filmowych i rozrywkowych oraz wydarzeń kulturalnych. Opiniowała i negocjowała umowy koprodukcyjne i dystrybucyjne z największymi podmiotami na rynku międzynarodowym, w tym z europejskimi i amerykańskimi studiami filmowymi. Doradzała przy unowocześnianiu i bieżącym prowadzeniu jednej z największych platform VOD w Polsce. Pracowała również dla wiodącego ogólnopolskiego nadawcy telewizyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Narodowym Instytucie Audiowizualnym (dziś FINA), współpracując jednocześnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada również doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowych, w tym współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

W zakresie doradztwa przedsiębiorcom świadczącym usługi drogą elektroniczną opiniuje i doradza w zakresie projektów reklamowych i związanych z komunikacją marketingową oraz dotyczącą działań podejmowanych w mediach społecznościowych. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki IP.

Uczestniczka kursów prowadzonych w ramach Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów brała udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus na wydziałach prawa i filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu. W 2012 roku ukończyła z tytułem magistra kulturoznawstwo na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także język chorwacki.

Mateusz Kupiec Associate
Mateusz Kupiec
Associate

W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu RODO w ramach praktyki TMT. Zajmuje się doradztwem prawnym podmiotom z sektora prywatnego oraz publicznego w zakresie szeroko pojętego prawa nowych technologii, koncentrując się na zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych, ochroną prywatności, dostępem do informacji publicznej oraz ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego.

Asystent badawczy w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony informacji. Laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe. Zdobywca I miejsca oraz nagrody specjalnej w IX edycji konkursu Urzędu Ochrony Danych Osobowych na esej dla studentów. Laureat I nagrody Ministra Edukacji i Nauki w kategorii praca magisterska w XIX edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Posiada certyfikat Certified International Privacy Professional Europe (CIPP/E) wydany przez International Association of Privcy Professionals (IAPP).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Uniwersytet Jagielloński a także absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński. Ukończył Szkołę IT/TMT organizowaną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H.Grocjusza oraz uczestniczył w I edycji Winter School on “Algorithmic State, Market and Society” organizowanej przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, w tym prawniczym.

Kamila Dymek Junior Associate
Kamila Dymek
Junior Associate

Aplikantka adwokacka specjalizująca się w zakresie prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kontraktów IT. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z branży IT, mediów i telekomunikacji.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. Stypendystka unijnego programu wymiany studenckiej Erasmus+ na Uniwersytecie Stambulskim. W 2022 r. uzyskała także tytuł inżyniera na kierunku Informatyka. Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Uzyskała certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.