IV Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych

02 lis 2021 - 04 lis 2021

Program:

Dzień 1

 • Praktyka definiowania zakresu ochrony prywatności osoby fizycznej w kontekście identyfikacji i udostępniania informacji publicznej
 • Anonimizacja w orzecznictwie sądów administracyjnych – Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga
 • Informacja przetworzona w świetle orzecznictwa
 • Prawne aspekty wdrażania i wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji w sektorze publicznym

Dzień 2

 • Zakres obowiązku zbierania danych osobowych wnioskodawcy w ramach udostępniania informacji publicznej na wniosek
 • Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych w związku z działalnością podmiotów publicznych
 • Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/915)
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych w relacjach pracodawca – ZUS
 • Granice uprawnień pracodawcy w zakresie monitorowania pracowników
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenia rodo w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Standardy cyberbezpieczeństwa chmur obliczeniowych

Dzień 3

 • Monitoring wizyjny w sektorze publicznym
 • Monitoring wizyjny w gospodarce odpadami
 • Kontrola Prezesa UODO: prawne aspekty kontroli, obowiązki ADO i rola IOD
odwiedź stronę