Urząd Patentowy RP odmówił rejestracji Twojego oznaczenia jako znaku towarowego? Konkurent zgłosił sprzeciw wobec Twojej rejestracji? Sprawdź co możesz zrobić w takiej sytuacji!

Dowiedz się więcej

SWiA pracuje nad projektem ustawy zapewniającej prawidłowe stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. 

  • Rozporządzenie to stosuje się już od 7 czerwca 2022 roku. 
  • Nakłada ono na dostawców usług hostingowych szereg obowiązków, których celem jest zwalczanie treści o charakterze terrorystycznym przechowywanych w usługach hostingowych.  

Przepisy zmienianej obecnie ustawy będą miały znaczenie dla dostawców usług hostingowych i dla dostawców treści przechowywanych i publiczne rozpowszechnianych przez dostawcę usług hostingowych. 

Organem właściwym w rozumieniu rozporządzenia 2021/784 ma być Szef ABW a do jego kompetencji będzie należało m.in:  

– wydawanie i weryfikowanie nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, 

– nadzór nad wdrażaniem przez dostawców usług hostingowych środków szczególnych w celu ochrony usług przed publicznym rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, 

– nakładanie kar na dostawców usług hostingowych w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z rozporządzenia 2021/784. 

Sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, w drodze postanowienia, będzie mógł zarządzić usunięcie lub zablokowanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego dostępności w systemie teleinformatycznym określonych danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym.

Zapraszamy do lektury zestawienia najważniejszych informacji na temat projektowanych zmian w prawie. Broszura dostępna pod linkiem.

Dowiedz się więcej

Kiedy dochodzi do naruszenia praw autorskich oraz jakie są konsekwencje takich naruszeń? Jak unikać nielegalnego korzystania z cudzych utworów i jak chronić własne dzieła przed naruszeniami?

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania IP Insights, gdzie Piotr Grzybowski oraz Jacek Piasta zabiorą Państwa w podróż po zasadach, przykładach i konsekwencjach dotyczących naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych.

Nasi eksperci pokazują, kiedy dochodzi do naruszeń praw autorskich i jakie działania może podjąć uprawniony.  

Na koniec przedstawiają również przestępstwa i sankcje przewidziane w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z naruszeniem praw autorskich. Polecamy lekturę pełnego materiału!

Zachęcamy do lektury pozostałych publikacji z cyklu IP Insights:

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera TKP. W lipcowym wydaniu przedstawiamy 11 artykułów z różnych dziedzin prawa, zawierających aktualne i istotne informacje dla praktyków prawa, przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz osób wspierających rozwój biznesu. Jesteśmy przekonani, że kompleksowe ujęcie naszych specjalizacji dostarczy Państwu wartościowej wiedzy biznesowej i prawnej.

Newsletter jest dostępny do pobrania pod linkiem: https://www.traple.pl/wp-content/uploads/2024/07/tkp-legal-newsletter-nr-6-1.pdf

Dowiedz się więcej

IP STARS 2024

02 lip 2024

Kolejny rok Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Partners w rankingu IP STARS!

Dowiedz się więcej

Rejestracja znaku nie zawsze jest prosta i oczywista! Szczególnie jeśli Twoje oznaczenie zawiera elementy o wysokiej wartości symbolicznej, religijnej, państwowej. Chcesz wiedzieć, jak uniknąć najczęstszych błędów podczas rejestracji znaku towarowego? Przeczytaj najnowsze IP Insights.

Dowiedz się więcej

Rada UE w ramach obszaru: Edukacja, Młodzież, Kultura i Sport przyjęła konkluzje dotyczące wspierania influencerów jako twórców treści online. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania konkluzji dotyczących influencerów.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do udziału w webinarze: „Ochrona sygnalistów w systemie compliance przedsiębiorstwa”. Spotkanie odbędzie się 3 lipca (środa) w godz. 10:00-10:45.

Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo, jakie obowiązki zostaną nałożone na pracodawców w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie sygnalistów. Prowadzący omówią wzajemne relacje między przepisami w zakresie whistleblowing a regulacjami prawnymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT). Ponadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi wymogami w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ustanowienia kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych przez pracodawców. W ramach webinaru przedstawiona zostanie również problematyka ochrony praw sygnalistów w grupach kapitałowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Dowiesz się, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach w związku z wprowadzanymi przepisami;
  • Poznasz najważniejsze wymogi dotyczące obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów;
  • Dowiesz się, w jaki sposób pracodawcy powinni podejmować działania następcze;
  • Zyskasz pewność w zakresie wdrażanych rozwiązań dotyczących ochrony praw sygnalistów.

Zapraszamy do rejestracji i udziału!

Szczegóły oraz zapisy pod linkiem: https://ochrona-sygnalistow-w-systemie-compliance.grwebsite.pl/

Dowiedz się więcej

Jeśli natkniesz się na konkurenta, który nie do końca postępuje zgodnie z zasadami i walczy z Tobą przy pomocy znaków towarowych zgłoszonych w złej wierze – nie trać nerwów i przeczytaj jakie są Twoje prawa w dzisiejszym IP Insights!

Dowiedz się więcej

TKP w gronie topowych kancelarii według XXII Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Kancelaria uzyskała łącznie aż 10 wyróżnień, tym samym znalazła się jako trzecia najlepsza w Polsce!

Dowiedz się więcej

Zgodnie z interpretacją przepisów prawa podatkowego wydaną w dniu 9 maja 2024 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej tzw. „donejty” nie mogą zostać uznane za darowizny, co może prowadzić do konieczności ich opodatkowania na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym są donejty?

Są to dobrowolne wpłaty środków pieniężnych, stanowiące przejaw finansowego wsparcia twórcy internetowego, przekazywane m.in. za pośrednictwem internetowych operatorów płatności przez anonimowych odbiorców materiałów audiowizualnych publikowanych przez twórców internetowych (np. streamerów, influencerów) na ogólnodostępnych platformach streamingowych.

Niejednokrotnie takie wsparcie stanowi znaczącą część przychodów generowanych przez twórców internetowych w związku z prowadzoną działalnością w Internecie.

Zapraszamy do lektury krótkiego opracowania przygotowanego przez Dariusza Krzaka, który specjalizuje się w doradztwie prawnym dla Klientów z branży gamingu i e-sportu.

Dowiedz się więcej

Nie ma możliwości zarejestrowania znaków towarowych, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w Urzędzie Patentowym RP i EUIPO. Przepisy nie zawierają definicji tego, co należy rozumieć jako „porządek publiczny” lub „dobre obyczaje”, ani nie wyjaśniają związku między tymi dwoma.

Dowiedz się więcej