Prawo. Biznes. Technologia

Od ponad 20 lat tworzymy specjalistyczne zespoły przygotowane do obsługi prawnej najbardziej wymagających projektów biznesowych.

TKP International

Koordynujemy bieżącą obsługę prawną na całym świecie, w tym w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, opierając się na stałym partnerstwie z czołowymi, niezależnymi kancelariami w 21 jurysdykcjach (CEE Legal HUB).

Jesteśmy tam, gdzie tworzy się prawo

Kancelaria została założona w 1999 roku przez Elżbietę Traple, Xawerego Konarskiego i Pawła Podreckiego.

Doświadczenie biznesowe i wiedza naukowa

Tym, co wyróżnia naszą Kancelarię, jest połączenie doświadczenia i kompetencji praktycznych z wiedzą naukową.

60+ prawników
50 partnerskich kancelarii na świecie
20+ lat doświadczenia
200+ publikacji naukowych

Newsroom

25 st. 2023

Obniżki cen - kontrola UOKiK w sektorze e-commence

UOKiK zaczął weryfikować, czy (i w jaki sposób) przedsiębiorcy wypełniają obowiązek informowania o obniżkach cen, który obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.  (implementacja dyrektywy Omnibus).  

25 st. 2023

Dotacje unijne dla mśp

Już są! Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach funduszu „Ideas Powered for business” na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. O dofinansowanie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotację z Funduszu MŚP w poprzednich latach.

19 st. 2023

Rewolucja w reklamie suplementów diety

2 stycznia w RCL opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 23 grudnia 2022 r.  Trwają obecnie konsultacje społeczne nad projektem tej ustawy, która przewiduje duże zmiany w reklamie suplementów diety. 

12 st. 2023

Prawo nowych technologii – najważniejsze zmiany legislacyjne w 2023 roku

W chwili obecnej w Polsce i Unii Europejskiej trwają prace nad ponad 50 aktami prawnymi, zaliczanymi do źródeł prawa nowych technologii. Poniżej przedstawiona została lista najważniejszych z tych aktów prawnych, z podziałem na poszczególne obszary merytoryczne nowych technologii (cyberbezpieczeństwo, e-prywatność, handel elektroniczny, innowacje, Internet, telekomunikacja, własność intelektualna oraz zarządzanie danymi).

12 st. 2023

O czym będzie głośno w 2023 r. w branży internetowej i medialnej?

Zmiany w prawie w roku 2023 dotkną bardzo różnych obszarów – prawa pracy, podatków, prawa karnego oraz… najbardziej lubianego przez praktykę MCE prawa Internetu oraz mediów. 

11 st. 2023

Kolejne Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa (NSC) bazowane na standardach amerykańskiego NISTu opublikowane przez KPRM

Pod koniec grudnia (a konkretnie 23 grudnia 2022 r.) KPRM opublikowało kolejne części Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.

02 st. 2023

Dyrektywa Omnibus: wymóg prezentowania cen promocji oraz opinii konsumenckich

Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus są szeroko komentowanym newsem noworocznym. Obserwujemy pierwsze zastosowania m.in. wymogów dotyczącym prezentowania cen promocji oraz opinii konsumenckich. Media donoszą o faktycznych „promocjach” – tych, które mieliśmy na Black Friday, oraz jakie teraz obserwujemy na poświątecznych wyprzedażach.
 
Na problemy przedsiębiorców oraz konsumentów zwrócił uwagę nasz ekspert adw. Krzysztof Witek w komentarzu dla Fakty TVN.

30 gr. 2022

DORA i NIS 2 zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

Koniec 2022 roku zbiega się z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym UE DORA i NIS 2, a tym samym formalnym ustanowieniem nowych, przyszłych ram cyberbezpieczeństwa w UE.

27 gr. 2022

Wspieraliśmy już trzy podmioty w postępowaniach reautoryzacyjnych limited network

W tym roku zespół FinTech wspierał już trzy podmioty, które uzyskały wpis KNF do rejestru jako podmioty prowadzące działalność w ramach limited network.

23 gr. 2022

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – nowy wyrok TSUE

Nowa odsłona dyskusji o żywności specjalnego przeznaczenia medycznego pojawiła się na gruncie wyroku TSUE z 27 października 2022 roku. Wyrok zapadł na kanwie sporu pomiędzy spółką Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH i niemieckim stowarzyszeniem ds. ochrony konkurencji Verband Sozialer Wettbewerb eV oraz dotyczył wprowadzania przez Orthomol na rynek produktów „Orthomol Immun” i „Orthomol AMD extra” jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

22 gr. 2022

Zmiany w zasadach reklamowania wyrobów medycznych od 1 stycznia 2023 r.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych znalazły się nowe przepisy dotyczące reklamowania wyrobów medycznych, które będą obowiązywały już od 1 stycznia 2023 r. Jest to więc ostatni dzwonek na zapoznanie się z nadchodzącymi regulacjami.

21 gr. 2022

Oświadczenia zdrowotne na liście oczekujących

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1924/2006 przez oświadczenie zdrowotne należy rozumieć każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Od ponad 20 lat tworzymy specjalistyczne zespoły przygotowane do obsługi prawnej najbardziej wymagających projektów biznesowych.  

Nasz zespół liczy obecnie ponad 60 prawników i posiada wsparcie uznanych ekspertów w zakresie zarządzania, finansów i informatyki.

Współpraca i rankingi