Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest jedną z największych polskich kancelarii prawnych. Kancelaria została założona w 1999 roku przez Elżbietę Traple, Xawerego Konarskiego i Pawła Podreckiego.

Już od 25 lat w Kancelarii tworzymy specjalistyczne zespoły przygotowane do obsługi prawnej najbardziej wymagających projektów biznesowych na rynku polskim i międzynarodowym oraz prowadzenia precedensowych procesów przed sądami krajowymi i trybunałami unijnymi. Nasz zespół liczy obecnie ponad 60 prawników i posiada wsparcie uznanych ekspertów w zakresie zarządzania, finansów i informatyki.

Wśród naszych klientów są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, grupy kapitałowe oraz  koncerny, a także najważniejsze instytucje publiczne. W wybranych sprawach doradzamy również klientom indywidualnym oraz wspieramy MŚP. Stale współpracujemy z wieloma izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz związkami pracodawców, a także organizacjami zbiorowego zarządzania. Nasi eksperci uczestniczą w pracach nad projektami ustaw oraz biorą udział w procesie legislacyjnym, sporządzając opinie dla organów administracji rządowej, Sejmu i Senatu RP.

Nasze doświadczenie i kompetencje, w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa innowacji finansowych (FinTech), prawa cywilnego oraz procesowego, są potwierdzone wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Nasza Kancelaria jest corocznie rekomendowana w największych polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych (Chambers Europe, Chambers FinTech Legal, Chambers Global, WTR 1000, Legal 500 EMEA, IP STARS, IAM Patent 1000, Rzeczpospolita).

Tym, co wyróżnia naszą Kancelarię, jest połączenie doświadczenia i kompetencji praktycznych z wiedzą naukową. Wielu wspólników i prawników to wykładowcy i pracownicy naukowi renomowanych polskich uczelni i instytutów naukowych (m.in. UJ, PAN) oraz autorzy publikacji, monografii, komentarzy (m.in. do prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony danych osobowych) i serii System Prawa Prywatnego.

Nasze biura w Warszawie i Krakowie pozwalają nam organizować obsługę prawną na terytorium całej Polski, w tym przed wszystkimi sądami i organami administracyjnymi.

Dzięki nawiązanym współpracom międzynarodowym jesteśmy również w stanie zapewnić naszym klientom wsparcie w większości państw świata, a od wielu lat koordynujemy także obsługę prawną klientów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w oparciu o stałe partnerstwo z wiodącymi kancelariami w regionie (CEE Legal HUB). Nasi prawnicy są przygotowani do świadczenia usług także w językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Ponieważ niezwykle ważny jest dla nas rozwój naszych prawników, staramy się im umożliwić ciągłe podnoszenie kompetencji merytorycznych, biznesowych i zarządczych. Wspieramy również inicjatywy pro bono.

Zdajemy sobie sprawę, że innowacje i nowe technologie mają istotny wpływ na modele i sposób świadczenia usług prawnych. Dlatego kładziemy również nacisk na tworzenie i wdrażanie oryginalnych rozwiązań podnoszących efektywność i komunikację z naszymi klientami.

Współpraca i rankingi