marzec 2023

Newsletter krajowy nr. 1

W numerze:

 • ChatGPT w praktyce – najważniejsze kwestie prawne
 • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać nadużycia w komunikacji elektronicznej
 • Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i badania trzeźwości wchodzą w życie
 • Ustawa o Systemie Informacji Finansowej rozszerza obowiązki raportowe instytucji finansowych
 • Rewolucja na rynku telewizyjnym w Polsce
 • Problemy przy realizacji projektów agile
 • Amazon przed UOKiK: Czy przesunięcie momentu zawarcia umowy niesie ryzyko z perspektywy prawa konsumentów?
 • Ochrona danych regulacyjnych – daleko idące zmiany spodziewane są lada dzień
 • Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęta przez Sejm. Częściowa liberalizacja zasady 10 H
 • Zmiany w przepisach ułatwią cudzoziemcom rejestrację spółek w Polsce
 • Łapownictwo menedżerskie – każdy może być ofiarą
 • Ważne zmiany w prawie pracy w 2023 r.
 • Nowe przepisy regulujące działalność przedsiębiorców komunikacji elektronicznej
 • Samo wykazanie renomy znaku towarowego nie wystarczy
 • KIO rozstrzygnie kształt przetargu na dostawę laptopów dla IV-klasistów w Polsce
luty 2023

Prawo konkurencji i ochrona konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w lutym w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w nowym wydaniu newslettera naszego Zespołu!

 • Czy reklamodawca może odpowiadać za działania influencerów?
 • Jakie wymagania stawia TSUE dla dochodzących roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji?
 • Czy design procesu zakupowego może wprowadzać w błąd konsumentów i ściągnąć uwagę Prezesa UOKiK?
 • Co nowego w sprawach zatorów płatniczych?

Prawo pracy

Alert zawiera m.in . informacje o:

 • wyroku w sprawie możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem, który kwestionuje organizację
 • pracy zdalnej w firmie,
 • wejściu w życie przepisów dotyczących kontroli trzeźwości,
 • projekcie ustawy o sporach zbiorowych pracy,
 • autozapisie do PPK,
 • implementacji dyrektyw work-life balance oraz transparency.

RODO

W numerze:

 • Kontrola trzeźwości w nowelizacji Kodeksu pracy
 • Praca zdalna a ochrona danych osobowych
 • Wpływ przepisów implementujących dyrektywę Omnibus i dyrektywę cyfrową na stosowanie RODO
 • Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy a profilowanie behawioralne w celach marketingowych
 • Korzystanie z usług chmurowych przez sektor publiczny – raport Europejskiej Rady Ochrony Danych
 • Identyfikatory reklamowe w aplikacjach mobilnych na celowniku organów nadzorczych
 • Wnioski grupy roboczej EROD ws. cookie banerów
 • Czy można żądać od administratora wskazania tożsamości konkretnych odbiorców danych?
 • Wiążące reguły korporacyjne (BCR) dla administratorów – o czym należy pamiętać? Wnioski z rekomendacji EROD 1/2022
 • Zatwierdzenie przez Prezesa UODO pierwszego kodeksu postępowania w Polsce w sektorze zdrowia
 • Raport Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji z 2022 r.
styczeń 2023

Prawo konkurencji i konsumentów

Co ciekawego wydarzyło się w styczniu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Zapraszamy do lektury newslettera w nowej odsłonie!

W newsletterze m.in. odpowiedź na pytanie:

 • Co zrobić, gdy Prezes #UOKiK wymierzy bardzo wysoką karę za antykonkurencyjne porozumienie?
 • Dlaczego przedsiębiorcy czasem w social mediach piszą o tym, że naruszyli prawo?
 • Co spędza teraz sen z powiek największym podatnikom CIT?

FinTech

W numerze omawiamy między innymi:

 • opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie DORA oraz dyrektywę NIS2;
 • obowiązujące od początku stycznia przepisy implementujące tzw. dyrektywę Omnibus;
 • postępy w pracach nad Prawem komunikacji elektronicznej (PKE);
 • rozpoczęte przez EBA konsultacje ws. nowych wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka AML/CFT;

Prawo pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • podwyższeniu kwoty tzw. kilometrówki,
 • istotnych interpretacjach ZUS i Dyrektora KIS,
 • uchyleniu przepisów „covidowych” przedłużających legalny pobyt cudzoziemców w Polsce,
 • czterodniowym tygodniu pracy w Polsce,
 • zakończeniu prac nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz statusie prac nad ustawą dot. tzw. work-life balance.

Fundusz dla MŚP

Już są! Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach funduszu „Ideas Powered for Business” na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. O dofinansowanie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotację z Funduszu MŚP w poprzednich latach.

Dotacja nie działa z mocą wsteczną, koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone.

Fundusz działać będzie do 8 grudnia 2023 r. Nie zwlekaj! Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

grudzień 2022

Prawo pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • aktualnym statusie prac nad projektem dotyczącym pracy zdalnej,
 • objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej,
 • planowanym uchyleniu przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej wydłużających ważność wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu w Polsce,
 • projekcie zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

Life-Science

W numerze omawiamy:

 • Zmiany w zasadach reklamowania wyrobów medycznych od 1 stycznia 2023 r.
 • Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – nowy wyrok TSUE
 • Oświadczenia zdrowotne na liście oczekujących
listopad 2022

FinTech

W numerze omawiamy między innymi:

 • podpisaną przez Prezydenta RP i opublikowaną w Dzienniku Ustaw tzw. ustawę antylichwiarską, która wprowadza nadzór nad instytucjami pożyczkowymi (LendTech) oraz zmienia przepisy w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytu;
 • przyjęte przez Radę UE rozporządzenie DORA;
 • nową wersję projektu ustawy mającej zapewnić rozwój rynku finansowego, w ramach której proponuje się istotną nowelizację przepisów w zakresie outsourcingu bankowego (projekt UD235);
 • stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie działań zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • najnowsze wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dotyczące zdalnego onboardingu klientów.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Prawo pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • nowych stawkach diet z tytułu podróży służbowych,
 • zmianach w ubezpieczeniach społecznych,
 • planowanym uchyleniu przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej wydłużających ważność wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu w Polsce,
 • projekcie dotyczącym elektronicznego zawierania umów,
 • wyroku NSA dotyczącym skutków podatkowych kosztów legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce.