maj 2024

Kwiecień w prawie konkurencji i konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w kwietniu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w najnowszym wydaniu newslettera naszego Zespołu!

 • Jedna a może wiele kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów?
 • Odpowiedzialność za fałszywy skład surowcowy: nieoczywiste aspekty;
 • Holenderskie bokserki a sprawa polska;
 • Przeszukanie w prywatnym mieszkaniu już nie takie nieprawdopodobne;
 • 20 linii lotniczych wezwanych do wyjaśnienia twierdzeń dotyczących ekologiczności w ich marketingu;
 • Nowe wytyczne w sprawie wyliczania kar za antykonkurencyjne porozumienia lub dlaczego warto postawić na #compliance.

Newsletter przygotowany został przez Maciej Majewski, dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M, oraz Mikołaj Deptalski.

Zapraszamy do lektury!

kwiecień 2024

Marzec w prawie konkurencji i konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w ostatnim miesiącu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w najnowszym wydaniu newslettera naszego Zespołu!

 • Odliczanie do totalnej rewolucji w zielonym marketingu.
 • Drugi front walki o prawa konsumenta, czyli zdatność produktu do naprawy.
 • Do czego UOKiK chce używać AI?
 • Klauzula MFN znów na celowniku regulatora;
 • (Zielony) cel uświęca środki?

Newsletter przygotowany został przez dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M, Maciej Majewski oraz Mikołaj Deptalski.

Zapraszamy do lektury!

Newsletter FinTech - luty - marzec 2024

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech, który szczególnie kierujemy do sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy między innymi:

🔹 projekt ustawy o kryptoaktywach,

🔹 projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (ustawa implementująca DORA),

🔹 projekt rozporządzenia UE ws. usług płatniczych (PSR) oraz nowej dyrektywy ws. usług płatniczych (PSD3),

🔹 nową Rekomendację G dotyczącą zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach,

🔹 stanowisko UKNF dotyczące niektórych aspektów stosowania outsourcingu przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

W numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech. Zapraszamy do lektury

marzec 2024

Newsletter krajowy nr 5

W numerze:

 • Jak wdrożyć dyrektywę NIS 2? Krótki przegląd wymaganych polityk.
 • Plan kontroli sektorowych – jak przygotować się na kontrolę Prezesa UODO?
 • Prace nad AI Act. Perspektywa sektora finansowego na przepisy ws. sztucznej inteligencji.
 • Czy sklepy internetowe muszą dostosować się do wymogów Aktu o Usługach Cyfrowych?
 • Data Act – czy i jak wpłynie na umowy chmurowe i obowiązki dostawców usług?
 • Surowe kary za zmowę na rynku sprzętu do monitoringu elektronicznego.
 • Rośliny NGT – jaka przyszłość dla ochrony upraw, żywności i pasz w UE?
 • Flip inny niż wszystkie, czyli „Epicki Flip”.
 • Implementacja dyrektywy SUP w Polsce w praktyce. Przegląd interpretacji indywidualnych wydawanych  przez Marszałków Województw.
 • Publiczne udostępnianie utworów ponownie pod lupą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Co zmieni się w prawie pracy i prawie migracyjnym? Podsumowanie I kwartału 2024 r.
 • UZP potwierdził możliwość dokonania przez zamawiającego przelewu należności przysługującej podwykonawcy.

Alert: Nowelizacja KPC - rozprawy zdalne i doręczenie pism przez portal informacyjny regulacją kodeksową

Ustawodawca wprowadza kolejne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Od dzisiaj rozprawy zdalne i doręczanie pism przez portal informacyjny przestają być jedynie regulacją „covidową”.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez ekspertki TKP, mec. Beata Matusiewicz-Kulig oraz mec. Małgorzata Kutaj, w którym analizują nowe przepisy.

Z alertu można dowiedzieć się o:

 • aktualnych zmianach i tych planowanych, dotyczących doręczeń pism przez portal informacyjny, czy dostępu do akt sprawy za jego pośrednictwem,
 • nowych regulacjach dotyczących uczestnictwa w posiedzeniach zdalnych,
 • zmianach w postępowaniu dowodowym, dotyczących przeprowadzania dowodu na odległość, przesłuchania świadka w formie zdalnej, czy też prowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Co istotne, od dzisiaj obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym obejmuje adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, Prokuratorię Generalną RP oraz biegłych sądowych wpisanych na listę.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania sądowego, ale mogą wiązać się z wyzwaniami organizacyjnymi dla sądów oraz uczestników procesów sądowych.

Luty w prawie konkurencji i konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w ostatnim miesiącu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w najnowszym wydaniu newslettera naszego Zespołu!

 • Klauzule inflacyjne w umowach konsumenckich mogą zaboleć…przedsiębiorców.
 • Kara 7 milionów Euro za przemilczenia w reklamie podgrzewacza do tytoniu.
 • Franczyzobiorcy i fabryka czekolady: mniej bajkowa wersja.
 • Agent czy dystrybutor? Pytanie warte 2,5 miliona złotych.
 • Nowa definicja rynku właściwego, czyli z kim ja właściwie konkuruję
 • Zielono mi!…ale czy też do śmiechu?

Newsletter przygotowany został przez naszych ekspertów dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M oraz Maciej Majewski.

Zapraszamy do lektury!

luty 2024
ANTITRUST-ALERT

Styczeń w prawie konkurencji i konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w ostatnim miesiącu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w pierwszym w tym roku wydaniu newslettera naszego Zespołu!

 • Przedsiębiorca odpowiada za fałszywe opinie produktowe swoich pracowników
 • Nowe rozdanie w walce Prezesa uokik z zatorami płatniczymi
 • Spór o shrinkflację we Francji – czy Prezes UOKiK podchwyci temat?
 • Instrumenty walki z greenwashing coraz bliżej
 • Wyrok TSUE, który może ograniczyć konkurencję na aftermarket

Newsletter przygotowany został przez naszych ekspertów Maciej Majewski oraz dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.

Zapraszamy do lektury!

Newsletter FinTech - grudzień 2023 - styczeń 2024

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech, który szczególnie kierujemy do szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy między innymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (tzw. Data Act),
 • Rozporządzenie MF w sprawie informacji przekazywanych w sprawozdaniach z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego,
 • Rozporządzenie MF w sprawie przekazywania informacji NBP przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane,
 • trilogi w przedmiocie AI Act,
 • prace legislacyjne nad projektem ustawy o kryptoaktywach.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Zapraszamy do lektury!

styczeń 2024
fundusz dla MŚP

Legal Alert: Fundusz dla MŚP 2024

Już są! Dotacje na 2024 rok dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie (na terytoriach, które w momencie składania wniosku znajdują się pod skuteczną kontrolą rządu Ukrainy) na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
 
W ramach programu można wnioskować również o dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków oraz nowych odmian roślin.
 
Dotacja nie działa z mocą wsteczną, koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone.
 
Fundusz działa do 6 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków. Nie zwlekaj! Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) poinformował, że ze względu na wysokie zainteresowanie uzyskiwaniem refundacji na ochronę patentową wynalazków, wyczerpuje się pula finansowa w tym zakresie. Bon 3 (patenty) zostanie zamknięty 18 marca 2024r.
 
Więcej informacji znajdziesz w naszym alercie.

grudzień 2023
Alert prawa pracy - grudzień 2023

Prawo pracy Legal Alert - grudzień 2023

Prezentujemy kolejny wspólny HR Legal News Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • wpływie zakończenia roku kalendarzowego na urlopy i zwolnienia wprowadzone w 2023 r.,
 • zmianie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r.,
 • kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 r.,
 • charakterze wskazania przedziału wiekowego w ogłoszeniu o pracę,
 • zakazie eksponowania symboli religijnych w miejscu pracy,
 • wpływie środków ochrony indywidualnej na składkę wypadkową,
 • uprawnieniach ZUSu do weryfikacji podstawy wymiaru składki przedsiębiorcy,
 • ochronie sygnalistów nawet bez implementacji dyrektywy.

Zapraszamy do lektury!

Newsletter krajowy nr 4

W numerze:

 • Czy dostawcy narzędzi AI obronią swoich klientów przed pozwami o naruszenie praw własności intelektualnej?
 • Instytucje pożyczkowe pod nadzorem KNF
 • Moderowanie treści użytkowników na podstawie Aktu o usługach cyfrowych – 10 najważniejszych informacji
 • Data Act: nowe obowiązki w zakresie udostępniania danych
 • Prawo konsumenckie: AI właśnie przegląda twoje wzorce umów w Internecie
 • Wyłączność rynkowa leków sierocych nowym prawem własności intelektualnej?
 • Wykluczenie z postępowania podmiotu zagranicznego
 • Położenie terenu inwestycji na obszarze uzupełnienia zabudowy przepustką dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w Polsce
 • (Nie)oczywista ocena znaków towarowych dla produktów leczniczych
 • Najnowsze orzeczenie TSUE ws. zasad wynagradzania pracy ponadwymiarowej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Trudna droga do aktualizacji polskiego systemu „godziwej rekompensaty” z tytułu sporządzania kopii utworów na użytek prywatny

Newsletter FinTech - październik / listopad 2023

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem FinTech, dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omówione zostały między innymi:

 • zmiany prawne, wynikające z wejścia w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18 października 2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (CCD2);
 • przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego;
 • projekt rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane;
 • trwające prace nad zmianami w projektach Dyrektywy PSD3 oraz Rozporządzenia PSR;
 • inicjatywy unijnych oraz krajowych organów nadzoru: Polish Financial Supervision Authority, European Banking Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Securities and Markets Authority (ESMA);
 • newsy sektora FinTech.

W aktualnym numerze newslettera znajdą Państwo również informacje na temat szkoleń prowadzonych przez zespół FinTech Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz publikacji naszego zespołu.

Zapraszamy do lektury!