wrzesień 2023

Fundusz dla MŚP

newsletter_antitrust

Lato w prawie konkurencji i konsumentów

📣 Okres wakacyjny z pewnością nie był dla urzędów czasem odpoczynku, a przedsiębiorcy dotknięci karami tegoroczne lato zapamiętają na długo. Co ważnego wydarzyło się w lipcu i sierpniu w obszarze prawa konkurencji i ochrony konsumentów? Jakie znaczące wyroki zapadły w ciągu ostatnich tygodni? Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wydaniem newslettera naszego Zespołu!

W najnowszym Antitrust Alert zostały omówione tematy:

 • Zatorów płatniczych,
 • Walki z greenwashingiem,
 • Pierwszych kar finansowych za kryptoreklamę,
 • Fałszywych opinii w Internecie,
 • Projektu regulacji franczyzy,
 • Prawa konsumenckiego i przejrzystości tworzonych regulaminów,
 • Odpowiedzialności regresowej członków zarządu z tytułu private enforcement,
 • Dark patterns – technik manipulacyjnych.

Newsletter krajowy nr 3

sierpień 2023

Newsletter RODO - sierpień 2023

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem RODO.

W numerze poruszamy tematy takie jak:

 • Wyjątek prasowy stosowania RODO w kontekście wyroku NSA z 9.02.2023 sygn. III OSK 6781/21
 • Jak korzystać z generatywnych systemów AI w sposób zgodny z RODO?
 • Czy ChatGPT jest zgodny z RODO?
 • Zwodnicze interfejsy projektowe – co mają wspólnego z przetwarzaniem danych osobowych?
 • Systemy sztucznej inteligencji a zasada „prawidłowości przetwarzania”
 • Nowe orzeczenia TSUE ws. prawa dostępu do danych
 • Raport ENISA dotyczący zapotrzebowania Operatorów Usług Kluczowych w UE na ubezpieczenia cybernetyczne

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat wydarzeń i publikacji zespołu RODO Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Newsletter Fintech - czerwiec/lipiec 2023

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy między innymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA),
 • nowe przepisy dotyczące ograniczania skutków kradzieży tożsamości,
 • projekty nowych regulacji dla sektora płatniczego (PSR i PSD3),
 • projektowane zmiany przepisów w zakresie outsourcingu bankowego,
 • rozpoczęte konsultacje nad regulacyjnymi standardami technicznymi (RTS) oraz wykonawczymi standardami technicznymi (ITS), które wydane zostaną na podstawie DORA.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Zapraszamy do lektury!

lipiec 2023

Prawo Pracy

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • Ustawodawstwie w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku transgranicznej pracy zdalnej,
 • Podwyższeniu wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę, która podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • Zatruciu w czasie przerwy w pracy, które jest wypadkiem przy pracy,
 • Zwolnieniu z PIT świadczenia z tytułu choroby zawodowej,
 • Wydłużeniu okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy,
 • Wyroku TSUE – nieprzekazanie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacji o zwolnieniach grupowych nie jest podstawą do zakwestionowania zwolnień,
 • Zmianie wysokości odpisu na ZFŚŚ,
 • Dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika a odmowie noszenia maseczki w trakcie pandemii,
 • Dłuższym terminie na szkolenia okresowe po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,
 • Zmianach w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

Zapraszamy do lektury!

Czerwiec w prawie konkurencji i konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w ostatnim miesiącu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w nowym wydaniu newslettera naszego Zespołu!

 • Rozszerzenie ochrony przed klauzulami abuzywnymi na rolników – co muszą teraz wiedzieć i zrobić przedsiębiorcy?
 • Przewaga kontraktowa: jak spółdzielnia mleczarska uniknęła kary od Prezesa UOKiK?
 • Antymonopolowe ryzyka w HR’ach?
 • Jeden zarzut – jedna kara? Kontrowersyjna praktyka organu w obszarze ochrony konsumenckiej

czerwiec 2023

Prawo pracy

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m. in. informacje o:
🔹 podwyżce minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej,
🔹 zmianach w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ustalaniu minimalnego wynagrodzenia,
🔹 interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących ryczałtu za pracę zdalną,
🔹 uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego i wydłużeniu czasu na przeprowadzenie zaległych okresowych szkoleń BHP,
🔹 projekcie zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
🔹 dodatkowej przerwie w pracy zależnej od rzeczywistego czasu pracy,
🔹 zmianie wysokości odpisu na ZFŚS.

Zapraszamy do lektury!

Newsletter krajowy nr 2

W numerze:

 • Nowy projekt Aktu w sprawie sztucznej inteligencji przedstawiony przez Parlament Europejski. Zmieniono definicje i rodzaje klasyfikacji systemów AI
 • Kolejna wersja projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC). Czy UKSC jest bliskie uchwalenia?
 • Uchylone decyzje UODO o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej
 • Nowelizacja ustawy VAT nakłada nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych
 • Nadchodzą zmiany w reklamie internetowej
 • Prezes UOKiK pomoże w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji?
 • Polski prawodawca planuje istotne ograniczenia sprzedaży i reklamy energetyków
 • Ustawa o systemie kaucyjnym zostanie rozpatrzona przez Sejm
 • Prac nad implementacją dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab ciąg dalszy…
 • Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla działania organów NGOsów
 • Proces karny – świadek mimo (?) woli
 • Spodziewane uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a ważne zmiany w zakresie prawa pracy
 • Nowe postępowanie zabezpieczające w sprawach IP
 • Znak towarowy zgłoszony przez kontrahenta w złej wierze

Maj w prawie konkurencji i konsumentów

Wakacje na horyzoncie, ale ani urzędy, ani ustawodawcy nie zwalniają tempa. Antitrust Alert TKP to garść najnowszych informacji dotyczących praktyki, orzecznictwa i zmian prawnych w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów. W numerze m. in.:

 • Kolejna odsłona omnibusowych kontrowersji
 • Prezes UOKiK kontra rynek e-commerce – spór o ukryte opłaty za zamówienia
 • Inform or perish? Dotkliwe skutki braku informacji przy umowie zawartej poza lokalem
 • Żądanie udzielenia informacji a prawo do prywatności i dane wrażliwe
 • Czy zgoda ze strony Unii to koniec problemów fuzji Microsoft i Activision?
 • Urzędnik też gamer, czyli organy ochrony konkurencji z wizytą u Sony
 • Dyrektywa ECN+ ostatecznie wdrożona
 • Nowe polskie rozporządzenie VBER przyjęte
 • Update: dalsze zmiany w obrębie reguł konkurencji na szczeblu unijnym
maj 2023

FinTech

W numerze omawiamy między innymi:

 • nowe obowiązki dostawców usług płatniczych wynikające z nowelizacji ustawy o VAT;
 • regulacje dla rynku kryptoaktywów na gruncie MiCA;
 • nową wersję projektu UD235 w zakresie zmian w outsourcingu bankowym;
 • zmiany wynikające z nowego projektu ustawy o sygnalistach;
 • poprawki zaproponowane do AI Act.

Prawo pracy

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zmianach w Rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • nowym Rozporządzeniu w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 • zmianach w Rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy i nowy wzór świadectwa
 • nowym projekcie ustawy o sygnalistach
 • uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego