Zapraszamy na warsztaty online organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Ich celem jest przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. W trakcie zajęć zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, istotne dla chmury regulacje prawne, a także stanowiska organów regulacyjnych.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
 • Czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
 • Czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
 • Co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
 • Czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
 • Jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
 • Co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?

Czytaj dalej

Warsztaty. Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych

20 cze 2023 - 21 cze 2023
Uczestnicy:
dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.
Krzysztof Witek

Zapraszamy na warsztaty online „Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych UOKiK”.

Główne zagadnienia:

 • Europejska Dyrektywa ECN+ i rozporządzenie CPC a polskie regulacje prawne w zakresie ochrony konkurencji
 • Stosowanie Dyrektywy Omnibus w praktyce
 • Nowe kompetencje i uprawnienia Prezesa UOKiK zgodnie z wymogami UE
 • Przegląd ostatnich postępowań i kar Prezesa UOKiK
 • Ryzyko naruszenia prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej
 • Odpowiedzialność antymonopolowa związków przedsiębiorców po implementacji ECN+

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Czytaj dalej

Warsztaty. Suplementy diety

20 cze 2023
Uczestnicy:
Krzysztof Witek

Puls Biznesu zaprasza na warsztaty online poświęconą nowym przepisom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy największych wyzwań, przed którymi stanie rynek suplementów diety.

Podczas warsztatów prelegenci poruszą tematy takie jak:

 • Jakie są formy reklamy suplementów diety do profesjonalistów,
 • Reklama suplementów diety w Internecie,
 • Oznaczenia środowiskowe na opakowaniach produktów żywnościowych, dotyczące segregacji odpadów – kary za brak i niestosowanie oznaczeń,
 • Podział między lekami, a suplementami diety, możliwość obrotu suplementami diety w UE – zagadnienia prawne,
 • Zasady formułowania legalnych haseł dotyczących zrównoważonego rozwoju,
 • Niewłaściwe znakowanie suplementów diety – najczęściej popełniane błędy i nakładane kary,
 • Jaką nową żywność można wykorzystać w suplementach diety? Zasady stosowania i ograniczenia.

Konferencja jest skierowana do wyższa i średnia Kadry menedżerskiej reprezentującej firmy farmaceutyczne, spożywcze, producentów i pośredników w obrocie suplementami diety i OTC.

Czytaj dalej

Szkolenie. Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT - najlepsze praktyki i sporne kwestie

20 cze 2023 godz. 09:30 - 14:30
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska
Marcin Ręgorowicz

Zapraszamy na szkolenie online organizowane przez Centrum Promocji Informatyki.

W programie wydarzenia:

 • Umowa utrzymaniowa i rozwojowa – charakterystyka i jej podstawowe elementy
 • Istotne elementy umów serwisowych i rozwojowych
 • Prawa autorskie w umowach utrzymaniowych i rozwojowych
 • Odpowiedzialność w umowach utrzymaniowych

Warsztat skierowany jest do Usługodawców i Usługobiorców z rynku zamówień prywatnych (enterprise) oraz publicznych (public).

Czytaj dalej

III Kongres Prawa Własności Intelektualnej

19 cze 2023
Uczestnicy:
dr Anna Sokołowska-Ławniczak

W programie:

 • Odpowiedzialność platform internetowych za naruszenie znaku towarowego
 • Nowelizacja ustawy o prawie autorskim
 • Treści tworzone z udziałem sztucznej inteligencji, akt w sprawie sztucznej inteligencji, dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za SI – szanse i zagrożenia
 • Open source w praktyce – najlepsze praktyki w zarządzaniu tworzeniem oprogramowania
 • Używanie znaku towarowego na opakowaniach wielokrotnego użytku w świetle orzecznictwa unijnego i polskiego
 • Czy nowe technologie (szczególnie NFT/Metaverse) utrudniają ochronę własności intelektualnej?

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie online organizowane przez Centrum Promocji Informatyki na temat: Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym?

W programie wydarzenia:

 • Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,
 • Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące sporów IT,
 • Warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia,
 • Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający,
 • Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT.

Czytaj dalej

Umowy w procesie produkcji gier wideo i gier mobilnych - negocjacje, ryzyka i błędy

15 cze 2023
Uczestnicy:
Maciej Majewski
dr Zbigniew Pinkalski

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:

 • Na co zwrócić uwagę zawierając umowę wydawniczą na grę wideo/grę mobilną?
 • Na co zwrócić uwagę zawierając game development agreement?
 • Jakie elementy umów są istotne w procesie negocjacji?
 • Jak zabezpieczyć poufność w procesie produkcji gry komputerowej i jakie są ryzyka związane z brakiem takiego zabezpieczenia?

Czytaj dalej

Akt o Usługach Cyfrowych (AUC)

06 cze 2023
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Arkadiusz Baran

W programie:

 • Zakres podmiotów objętych nowymi regulacjami
 • Nowe zasady moderowania treści nielegalnych i szkodliwych
 • Wpływ AUC na sposób prowadzenia reklamy internetowej
 • Nowe obowiązki dostawców platform handlu elektronicznego
 • Praktyczne wdrożenie AUC – krok po kroku

Czytaj dalej

Regulacje prawne sztucznej inteligencji

05 cze 2023 godz. 09:30 - 14:45
Uczestnicy:
Marcin Ręgorowicz

Zapraszamy na konferencje online organizowaną przez Must Read Media.

W programie:

 • Odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji
 • Artificial Intelligence Act – nowe wyzwanie dla branży IT
 • Praktyczne aspekty wdrożenia sztucznej inteligencji w organizacji
 • Ochrona danych osobowych w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji
 • Wykorzystanie rezultatów pracy sztucznej inteligencji w kontekście ochrony własności intelektualnej.

Czytaj dalej

Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne

31 maj 2023
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Agnieszka Wachowska
Piotr Nepelski
Marcin Ręgorowicz

W programie:

 • Jak przygotować dobrą umowę IT? – zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dobre praktyki w zakresie postanowień umownych
 • Cyberbezpieczeństwo w umowach IT
 • Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT
 • Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu licencji – praktyki w umowach IT
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych
 • Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT
 • Umowy IT w obrocie międzynarodowym

Czytaj dalej

Zapraszamy na konferencję online organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

W programie zostaną poruszone tematy:

 • ścisłej integracji procesów w przedsiębiorstwie,
 • analizy i monitorowania procesów biznesowych,
 • integracji obiegu dokumentów,
 • usprawnień pracy działów kadrowo-płacowych,
 • utrzymania skutecznej kontroli finansowej,
 • efektywnego nadzorowania przepływu towarów (transportu, logistyki i magazynowania),
 • planowania i zarządzania produkcją,
 • gromadzenia danych i ich bezpieczeństwa,
 • cloud computingu,
 • aplikacji mobilnych,
 • robotyzacji,
 • AI.

Wydarzenie jest skierowane do kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za rozwój, innowację oraz organizację firmy, osób odpowiedzialnych za wybór, zakup i wdrożenie nowych systemów i technologii, dyrektorzy ds. produkcji, rozwoju, inwestycji, infrastruktury, osób odpowiedzialnych za planowanie produkcji, utrzymanie ruchu, inżynierów, technologów, specjalistów ds. zarządzania jakością.

Czytaj dalej

IV Polski Kongres Compliance

29 maj 2023 - 30 maj 2023
Uczestnicy:
Krzysztof Witek

Zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie praktyków compliance organizowane przez Must Read Media i Magazyn ODO.

W programie:

 • Jak zorganizować system compliance w organizacjach różnej wielkości? – kwestie praktyczne,
 • Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z perspektywy compliance,
 • Tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie zgodności i dobre praktyki ich wdrażania,
 • Procedury due dilligence – zasady weryfikacji dostawcy przez system compliance,
 • Postępowania wewnętrzne i Forensic – kwestie praktyczne,
 • Social media i compliance w branży regulowane,
 • Obowiązki compliance w zakresie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
 • Sygnaliści w organizacji z perspektywy compliance,
 • Compliance w administracji publicznej,
 • System compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji w organizacji.

Czytaj dalej