III Kongres Prawa Własności Intelektualnej

19 cze 2023
Uczestnicy:
dr Anna Sokołowska-Ławniczak

W programie:

 • Odpowiedzialność platform internetowych za naruszenie znaku towarowego
 • Nowelizacja ustawy o prawie autorskim
 • Treści tworzone z udziałem sztucznej inteligencji, akt w sprawie sztucznej inteligencji, dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za SI – szanse i zagrożenia
 • Open source w praktyce – najlepsze praktyki w zarządzaniu tworzeniem oprogramowania
 • Używanie znaku towarowego na opakowaniach wielokrotnego użytku w świetle orzecznictwa unijnego i polskiego
 • Czy nowe technologie (szczególnie NFT/Metaverse) utrudniają ochronę własności intelektualnej?

Czytaj dalej

Umowy w procesie produkcji gier wideo i gier mobilnych - negocjacje, ryzyka i błędy

15 cze 2023
Uczestnicy:
Maciej Majewski
dr Zbigniew Pinkalski

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:

 • Na co zwrócić uwagę zawierając umowę wydawniczą na grę wideo/grę mobilną?
 • Na co zwrócić uwagę zawierając game development agreement?
 • Jakie elementy umów są istotne w procesie negocjacji?
 • Jak zabezpieczyć poufność w procesie produkcji gry komputerowej i jakie są ryzyka związane z brakiem takiego zabezpieczenia?

Czytaj dalej

Akt o Usługach Cyfrowych (AUC)

06 cze 2023
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Arkadiusz Baran

W programie:

 • Zakres podmiotów objętych nowymi regulacjami
 • Nowe zasady moderowania treści nielegalnych i szkodliwych
 • Wpływ AUC na sposób prowadzenia reklamy internetowej
 • Nowe obowiązki dostawców platform handlu elektronicznego
 • Praktyczne wdrożenie AUC – krok po kroku

Czytaj dalej

Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne

31 maj 2023
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Agnieszka Wachowska
Piotr Nepelski
Marcin Ręgorowicz

W programie:

 • Jak przygotować dobrą umowę IT? – zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dobre praktyki w zakresie postanowień umownych
 • Cyberbezpieczeństwo w umowach IT
 • Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT
 • Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu licencji – praktyki w umowach IT
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych
 • Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT
 • Umowy IT w obrocie międzynarodowym

Czytaj dalej

II Kongres Prawo Konsumenckie

23 maj 2023 - 24 maj 2023
Uczestnicy:
Krzysztof Witek
Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

W programie m.in.:

 • Polityka ochrony konsumentów na najbliższe lata
 • Klauzule waloryzacyjne w umowach z konsumentami. Czy wysoka inflacja uzasadnia podwyżki cen?
 • Ceny omnibusowe – jak prawidłowo informować o obniżkach? Wytyczne KE, podejście UOKiK, praktyka rynkowa
 • Środki usunięcia skutków praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowania niedozwolonych postanowień umownych – praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK – refleksja
 • Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (implementacja rozporządzenia CPC oraz dyrektywy ECN+) – zmiany w postępowaniu w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • Jak prawidłowo oznaczać treści reklamowe?
 • Dark patterns – nieuczciwe praktyki rynkowe

Czytaj dalej

W programie:

I. Odpowiednie przygotowanie do wdrożenia – kluczowe pytania i decyzje

 • Tryb wyboru wykonawcy
 • Decyzja o modelu wdrożenia
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Prawa autorskie a niezależność od dostawcy IT (czy kwestia vendor lock-in jest istotna w ramach tego wdrożenia?)
 • Umowa serwisowa/ gwarancyjna – razem z wdrożeniem czy oddzielnie?
 • Realizacja umowy przed jej podpisaniem…

II. Główne ryzyka i punkty krytyczne w umowie wdrożeniowej

 • Określenie przedmiotu umowy
 • Infrastruktura zamawiającego
 • Określenie zakresu współdziałania zamawiającego
 • Procedura kontroli zmian w Umowie
 • Odbiory
 • Odstąpienie od umowy

III. Istotne elementy umowy wdrożeniowej i kluczowe czynniki sukcesu w umowie IT

 • Przedmiot i zakres umowy wdrożeniowej
 • Elastyczność (nie tylko w umowach i wdrożeniach typu agile)
 • Struktura organizacyjna i komunikacja w ramach wdrożenia
 • Procedura odbiorowa
 • Prawa autorskie i zakres licencji
 • Modele wynagrodzeń w umowach wdrożeniowych
 • Gwarancja i rękojmia w umowie wdrożeniowej.
 • Postanowienia dot. poufności i danych osobowych w umowach wdrożeniowych
 • Odpowiedzialność i kary umowne
 • Exit Plan

Czytaj dalej

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

16 maj 2023
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź m.in. na następujące pytania:

 • Jakie przepisy oraz soft law regulują zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa?
 • Kto podlega ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz jakie obowiązki ona nakłada?
 • Czy dostawcy usług chmurowych muszą raportować incydenty?
 • Jak uregulować w umowie IT (np. wdrożenie, serwis) kwestie cyberbezpieczeństwa?
 • Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za naruszenie cyberbezpieczeństwa?

Czytaj dalej

Program:

 • Wstęp – omówienie podstawowych zagadnień dot. outsourcingu w IT.
 • Outsourcing w ujęciu szerokim – krótkie omówienie kwalifikacji prawnej poszczególnych modeli współpracy oraz podstawowych typów stosowanych umów: body leasing, umowy o świadczenie usług, wykonywanie rozwiązań IT w modelu umowy o dzieło.
 • Outsourcing w ujęciu wąskim – szczegółowe omówienie.
 • Najważniejsze elementy umów outsourcingu/świadczenia usług IT.
 • Najważniejsze ryzyka i problemy dot. zawierania i wykonywania umów outsourcingu/świadczenia usług IT – case study.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Czytaj dalej

Postanowienia umowne i realizacja kontraktów na rozwiązania IT

26 kwi 2023 - 27 kwi 2023
Uczestnicy:
Piotr Nepelski

W programie:

 • Umowy wdrożeniowe na rozwiązania AI
 • Odpowiedzialność związana z outsourcingiem usług IT
 • Zabezpieczenie i przekazywanie praw autorskich do utworu
 • Najczęściej występujące konflikty między stronami umowy – przegląd orzecznictwa
 • Umowy utrzymaniowo-rozwojowe: serwis, SLA, rozwój systemów
 • Modele świadczenia usług chmurowych – case study najczęstszych problemów 
 • Rezygnacja z wdrożenia systemu i zakończenie umowy
 • Zakaz konkurencji i zabezpieczenie know-how w branży IT

Czytaj dalej

Najnowsze zmiany prawa, orzecznictwo i praktyka

25 kwi 2023
Uczestnicy:
Krzysztof Witek

W programie:

 • Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z perspektywy compliance
 • Nowelizacja Kodeksu karnego od 1 stycznia 2023 r. – niezbędnik dla biznesu
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki – kwestie praktyczne
 • Odpowiedzialność karna compliance officer’a
 • Odpowiedzialność spółek za przestępstwa przeciwko środowisku. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Czytaj dalej

Forum Kierowników IT w Administracji

24 kwi 2023 - 26 kwi 2023
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska
Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga

W programie m.in.:

 • Strategia cyfryzacji na lata 2023-2024
 • Katalog usług chmurowych dedykowanych administracji publicznej
 • Roboty software’owe – wdrożenie RPA w Ministerstwie Finansów
 • Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego
 • Waloryzacja w umowach IT w zamówieniach publicznych
 • Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA) i jego konsekwencje w krajowym systemie prawnym
 • Ochrona danych osobowych w krajowej administracji publicznej w kontekście orzecznictwa europejskiego
 • Praktyczne aspekty przepisów o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu danych z sektora publicznego
 • Paperless w sprawach obywatelskich
 • Jak technologia wspiera korespondencję z urzędami i instytucjami publicznymi?
 • Projekty informatyzacji sektorów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki
 • e-Doręczenia w administracji publicznej

Czytaj dalej

Program:

 • Uniknięcie błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
 • Weryfikacja podmiotowa wykonawców.
 • Wymagania co do formy składania ofert i innych dokumentów oraz komunikacja pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
 • Samooczyszczenie wykonawcy.
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czytaj dalej