Newsroom

Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej

20 gru 2022
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Agnieszka Wachowska
Celem wydarzenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. Prelegenci przedstawią aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, istotne dla chmury regulacje prawne, a także stanowiska organów regulacyjnych. Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione następujące zagadnienia:
 • jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
 • czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
 • czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
 • co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
 • czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
 • jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
 • co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

12 gru 2022 - 13 gru 2022
Uczestnicy:
dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.
Krzysztof Witek

W programie m.in:

 • Ryzyko naruszenia prawa konkurencji – jak mu zapobiegać?    
 • Odpowiedzialność managerów: ryzyka antymonopolowe i karne
 • Porozumienia przedsiębiorców wg. Rozporządzenia VBER i wytyczne dotyczące ograniczeń wertykalnych 
 • Porozumienia HR’owe: kiedy pracodawca musi liczyć się z ryzykiem naruszenia przepisów prawa antymonopolowego?

Czytaj dalej

Konferencja WARS.ZAM 2022

07 gru 2022 - 09 gru 2022
Uczestnicy:
Tomasz Krzyżanowski

W programie m.in:

 • Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych
 • Compliance w zamówieniach publicznych
 • Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zagadnienia praktyczne
 • Zamówienia publiczne w kontekście cyberbezpieczeństwa
 • Podstawy wykluczenia wykonawców – najważniejsze zagadnienia praktyczne

Czytaj dalej

W programie:

 • Umowa utrzymaniowa i rozwojowa – charakterystyka i jej podstawowe elementy
 • Istotne elementy umów serwisowych i rozwojowych
 • Prawa autorskie w umowach utrzymaniowych i rozwojowych
 • Odpowiedzialność w umowach utrzymaniowych

Czytaj dalej

Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne

01 gru 2022 - 02 gru 2022
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Agnieszka Wachowska
Piotr Nepelski

W programie m.in.:

 • Jak przygotować dobrą umowę IT? – zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych. Nowe wyzwania i praktyczne aspekty prawne
 • Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umowy
 • Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT
 • Bodyleasing oraz modele usługowe świadczenia usług IT jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT
 • Ubezpieczenia w IT

Czytaj dalej

XIV Kongres Prawo Konkurencji

29 lis 2022 - 30 lis 2022
Uczestnicy:
Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

W programie m.in:

 • Nowe trendy w praktyce egzekwowania prawa ochrony konkurencji przez Prezesa UOKiK – zagadnienia praktyczne
 • Co z odpowiedzialnością finansową firm – matek i menedżerów za naruszenia prawa konkurencji?
 • Praktyka egzekwowania przez Prezesa UOKiK przepisów ustawy o przewadze kontraktowej wobec sieci handlowych
 • Nowoczesne technologie a prawo konkurencji, w szczególności w zakresie wymiany informacji wrażliwych oraz ujednolicania cen (sztuczna inteligencja vs. prawo konkurencji)
 • Unijne rozporządzenie wertykalne nr 2022/720: „bezpieczna przystań”, ale nie dla wszystkich

Czytaj dalej

Należyta staranność w procedurach AML - wyzwania i praktyki rynkowe

28 lis 2022 - 29 lis 2022
Uczestnicy:
Maciej Miąsko

W programie m.in.:

 • Podział zadań w ramach jednostki compliance w obszarze AML według nowych wytycznych EBA
 • Beneficjent rzeczywisty – ustalenie, rozbieżności z CRBR, dane osobowe
 • Cykliczny monitoring klienta i aktualizacja poziomu ryzyka – case study
 • Rozwiązania technologiczne wspierające procedury AML

Czytaj dalej

Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski

23 lis 2022
Uczestnicy:
Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
dr Żaneta Zemła-Pacud

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Centrum Prawa Nowych Technologii we współpracy z  AIPPI Polska  mają przyjemność zaprosić na konferencję „Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski”, która odbędzie się 23 listopada 2022 r. w siedzibie INP PAN – Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Celem konferencji jest analiza konsekwencji wejścia w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy europejskiej i polskiej. W ramach merytorycznych paneli, przedstawiciele środowiska, naukowego, pełnomocników i biznesu poddadzą dyskusji skutki wejścia w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski.

Mamy zaszczyt gościć dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – Dyrektor INP PAN, Zastępca Prezesa UP RP Piotr Zakrzewski, Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Bartosz Krakowiak, prof. INP PAN Helena Żakowska-Henzler,  prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Justyna Ożegalska-Trybalska, dr. hab , Marta Kawczyńska, dr Aleksandra Kuźnicka – Cholewa, dr Żaneta Zemła – Pacud, Marek Lazewskii, Piotr Dynowski, LL. M. , Monika Chimiak, dr Agnieszka Sztoldman, Monika Kaczmarska oraz Dr Grzegorz Wesela-Bauman.

Opinie zaprezentowane na konferencji będą istotnym głosem w dalszej dyskusji nad ewentualnym przystąpieniem Polski do systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego.

Program wydarzenia.

Serdecznie zapraszam!

INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

Czytaj dalej

IV Konferencja Nowe technologie i sztuczna inteligencja

21 paź 2022 - 22 paź 2022
Uczestnicy:
dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.
dr Zbigniew Pinkalski

21 października rozpoczyna IV Konferencja Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania.

W konferencji wezmą udział specjaliści TKP:

 • Zbigniew Pinkalski  opowie o prawnej ochronie nabywców w handlu NFT i web 3.0.
 • dr Katarzyna Menszig-Wiese omówi ryzyka powierzenia sztucznej inteligencji wykrywania klauzul abuzywnych.

Czytaj dalej

IAB ExpertPanel: Rekomendacje Prezesa UOKiK dla influencerów

21 paź 2022 godz. 11:00 - 12:30
Uczestnicy:
Agnieszka Karcz

Już jutro odbędzie się webinar IAB ExpertPanel: Rekomendacje Prezesa UOKiK dla influencerów, podczas którego eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące zagadnień zawartych w publikacji „Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych”.
 

Czytaj dalej

Forum Współpracy Edukacji i Biznesu - EduMixer

18 paź 2022 - 20 paź 2022
Uczestnicy:
dr Piotr Wasilewski
Arkadiusz Baran

W dniach 18-20 października odbędzie się kolejna edycja Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EduMixer, której partnerem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. W tym roku obrady będą skupione na problemie bezpieczeństwa w teleinformatyce i związanych z tym wyzwaniami dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców.

Na wydarzeniu nie zabraknie przedstawicieli TKP. W czwartek Piotr Wasilewski i Arkadiusz Baran poprowadzą warsztaty merytoryczne pt. „Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Digital Services Act (DSA). Jakie kompetencje będą potrzebne w świetle nadchodzących zmian?”

Udział jest bezpłatny.

Czytaj dalej

Przegląd aktualności regulacyjnych dla sektora FinTech

08 lis 2022 godz. 09:00 - 17:00
Uczestnicy:
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Karol Juraszczyk
Maciej Miąsko
Henryk Hoser
Mateusz Jagodziński

Zapraszamy na szkolenie w temacie: „Przegląd aktualności regulacyjnych dla sektora FinTech” organizowane przez specjalistów kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Tematy w agendzie:

 • Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UD52).
 • Nieautoryzowane transakcje płatnicze i bezpieczeństwo w działalności dostawców usług płatniczych.
 • Beneficjent rzeczywisty: ustalenie, rozbieżności z CRBR, dane osobowe.
 • Nowe regulacje w obszarze crowdfundingu.
 • DORA – nowe regulacje dotyczące operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

Dla kogo dedykowane jest szkolenie:

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej z branży:

 • płatniczej, bankowej, acquiringowej,
 • pożyczkowej, crowdfundingowej i innych instytucji obowiązanych,
 • organizacji kartowych i płatniczych,
 • firm technologicznych świadczących usług na rzecz tych branż,

a także specjalistom i pracownikom:

 • działów compliance, AML,
 • działów bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej,
 • działów zarządzania ryzykiem,
 • działów prawnych z ww. branż.

Benefity:

 • pakiet aktualnej, praktycznej wiedzy z zakresu regulacji dla sektora FinTech
 • materiały ze szkolenia do dalszego wykorzystania.
 • podmioty, które zgłoszą co najmniej 3 uczestników otrzymają opracowany przez nas w 2022 r.. praktyczny komentarz do rozporządzenia ws. europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego
 • możliwość zadania pytań po szkoleniu (drogą mailową).
 • papierowe zaświadczenia o udziale rozsyłane do wszystkich uczestników.

Formuła: on-line

Płatność: 499 zł netto

Czytaj dalej