10. Forum Prawa Mediów Elektronicznych Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja a prawo”

21 mar 2024 - 23 mar 2024
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga

Konferencja poświęcona sztucznej inteligencji i prawnym jej konsekwencjom. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej konferencji naukowej, podczas której referaty wygłoszą:

 • mec. Xawery Konarski – Akt w sprawie sztucznej inteligencji i RODO jako tandem legislacji chroniących dane osobowe,
 • Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga – Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą w Akcie w sprawie danych i ich realizacja w systemach teleinformatycznych.

Dowiedz się więcej

Od 17 lutego 2024 r. obowiązuje unijny Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act), stanowiący istotną regulację dotyczącą świadczenia usług elektronicznych. Zważywszy na jego znaczenie, często określa się go mianem nowej „Konstytucji Internetu”. Zapraszamy na szkolenie, na którym mec. Xawery Konarski i mec. Arkadiusz Baran szczegółowo omówią zagadnienia związane z DSA już 20 marca.

Program szkolenia:

 1. Czym jest Akt o Usługach Cyfrowych (AUC)? Jaki jest jego cel i od kiedy obowiązuje?
 2. Zakres podmiotowy AUC.
 3. Moderowanie treści nielegalnych i sprzecznych z warunkami korzystania z usług.
 4. Zgłaszanie treści nielegalnych (notice & action).
 5. Transparentność w procesie moderowania treści (powiadomienia, uzasadnienia, sprawozdania).
 6. Nowe zasady odpowiedzialności pośredników internetowych.
 7. Czym jest reklama na gruncie AUC?
 8. Przejrzystość reklam na platformach internetowych.
 9. Zakaz reklamy profilowanej w oparciu o dane wrażliwe oraz reklamy profilowanej w oparciu o dane osobowe małoletniego.
 10. Reklama polityczna na platformach internetowych.
 11. Projekt i organizacja interfejsów internetowych (dark patterns).
 12. Nowe obowiązki adresowane do dostawców platform sprzedażowych (e-commerce).
 13. Kary i egzekwowanie AUC.

W szkoleniu powinny wziąć udział działy prawne, compliance i marketingowe w firmach świadczących usługi przez Internet, kancelarie prawne świadczące usługi na rzecz firm internetowych, firmy z branży reklamy internetowej, firmy z branży handlu elektronicznego, portale i serwisy internetowe, platformy internetowe, prasa i media internetowe, osoby odpowiadające za PR w firmach oraz przedstawiciele nauki.

Organizatorem szkolenia jest Beck Akademia.

Dowiedz się więcej

Już 20 marca odbędzie się szkolenie z zakresu umów wdrożeniowych w IT, które poprowadzą nasi eksperci mec. Agnieszka Wachowska oraz mec. Piotr Nepelski.

W programie wydarzenia:

I. Odpowiednie przygotowanie do wdrożenia – kluczowe pytania i decyzje

 • Tryb wyboru wykonawcy
 • Decyzja o modelu wdrożenia
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Prawa autorskie a niezależność od dostawcy IT (czy kwestia vendor lock-in jest istotna w ramach tego wdrożenia?)
 • Umowa serwisowa/ gwarancyjna – razem z wdrożeniem czy oddzielnie?
 • Realizacja umowy przed jej podpisaniem…

II. Główne ryzyka i punkty krytyczne w umowie wdrożeniowej

 • Określenie przedmiotu umowy
 • Infrastruktura zamawiającego
 • Określenie zakresu współdziałania zamawiającego
 • Procedura kontroli zmian w Umowie
 • Odbiory
 • Odstąpienie od umów

III. Istotne elementy umowy wdrożeniowej i kluczowe czynniki sukcesu w umowie IT

 • Przedmiot i zakres umowy wdrożeniowej
 • Elastyczność (nie tylko w umowach i wdrożeniach typu agile)
 • Struktura organizacyjna i komunikacja w ramach wdrożenia
 • Procedura odbiorowa
 • Prawa autorskie i zakres licencji
 • Modele wynagrodzeń w umowach wdrożeniowych
 • Gwarancja i rękojmia w umowie wdrożeniowej.
 • Postanowienia dot. poufności i danych osobowych w umowach wdrożeniowych
 • Odpowiedzialność i kary umowne
 • Exit Plan

Organizatorem szkolenia jest Centrum Promocji Informatyki.

Dowiedz się więcej

Wpływ nowych technologii oraz najnowszych zmian prawnych na ochronę konsumenta

18 mar 2024 - 19 mar 2024
Uczestnicy:
dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.
Maciej Majewski

Program:

 • Promocje i obniżki cen w kontekście zastosowania Dyrektywy Omnibus
 • Marketing internetowy w świetle zmian prawnych i najnowszych trendów
 • Nowe obowiązki informacyjne dotyczące sprzedawców i ich produktów na internetowych platformach handlowych
 • Greenwashing – ramy prawne, dostosowanie do zrównoważonych standardów i obowiązujące sankcje
 • Ochrona konsumenta w sieci
 • Ochrona danych osobowych konsumentów w dobie wykorzystania nowych technologii
 • Niedozwolone klauzule umowne, klauzule modyfikacyjne i jednostronna zmiana umowy
 • Postępowania w sprawach praktyk naruszających interesy konsumentów – przegląd najnowszego orzecznictwa

Wydarzenie organizowane przez MMC Polska.

Dowiedz się więcej

Problematyka umów wdrożeniowych na rozwiązania IT i AI

13 mar 2024 - 14 mar 2024
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska
Piotr Nepelski

Program:

 • Ramy regulacyjne dotyczące wykorzystania AI w biznesie – kluczowe problemy prawne
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane funkcjonowaniem Sztucznej Inteligencji – aspekty umowne i deliktowe
 • Umowy na rozwiązania IT vs. umowy na rozwiązania AI – umowa jako narzędzie zarządzania ryzykiem
 • Dane osobowe przetwarzane przez AI oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how związanych z systemami AI
 • Analiza podobieństw i różnic w umowach na rozwiązania IT i AI
 • Kary umowne i inne konsekwencje w wyniku nienależytego wykonania umowy IT i AI
 • Oprogramowanie open source i oprogramowanie tworzone przez AI
 • Skutki rozwiązania umowy z perspektywy zamawiającego i dostawcy

Wydarzenie organizowane przez MMC Polska.

Dowiedz się więcej

IV Ogólnopolskie Forum Mediów Lokalnych

06 mar 2024
Uczestnicy:
Marcin Ręgorowicz

AI szanse i wyzwania dla lokalnych wydawców” to temat tegorocznej konferencji dla wydawców i dziennikarzy mediów lokalnych, która odbędzie się 6 marca 2024 r.

Forum to inicjatywa wspierająca media lokalne i promująca wykorzystanie nowych technologii w rozwoju portali lokalnych. Podczas spotkania mec. Marcin Ręgorowicz omówi temat „AI – przegląd regulacyjny”.

LOKALSI 4.0 to przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Mediów Lokalnych. Inicjatywę wspiera i finansuje Google News Initiative.

Dowiedz się więcej

Program:

 • Systemy sztucznej inteligencji – podstawowe pojęcia;
 • Regulacje prawne AI;
 • Dopuszczalność stosowania narzędzi AI w praktyce obrotu, ograniczenia ich stosowania, zasady odpowiedzialności;
 • Podstawowe problemy prawne związane z praktycznym stosowaniem systemów AI w organizacjach;
 • Stosowanie systemów AI w praktyce działalności organizacji – praktyczne rekomendacje prawne.

Dowiedz się więcej

IT Security Trends 2024

29 lut 2024
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska

Wydarzenie IT Security Trends to okazja do pogłębienia swojej wiedzy i spostrzeżeń w zakresie najnowszych trendów bezpieczeństwa oraz ich funkcjonowania w organizacji. 

Podczas konferencji mec. Agnieszka Wachowska przedstawi temat „Dyrektywa NIS2 – rewolucja czy ewolucja w podejściu do cyberbezpieczeństwa?”.

Zapraszamy do udziału!

Organizatorem wydarzenia jest Pure Conferences.

Dowiedz się więcej

Konferencja Doktorantów SGH „Nauka odpowiedzią na niepewność"

29 lut 2024 - 02 mar 2024
Uczestnicy:
Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Samorząd Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza do udziału w drugiej ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów SGH z cyklu „Nauka odpowiedzią na niepewność” pt. „Nauka, gospodarka i sztuczna inteligencja”.

Celem konferencji jest dyskusja o wynikach badań i opracowaniach z obszaru ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, oraz nauk o polityce i administracji. Będzie to również szansa na integrację środowiska akademickiego wokół tematyki wyzwań i zagrożeń, z jakimi mierzymy się w dobie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i w świetle rozwijającej się sztucznej inteligencji. Będzie to także okazja do spotkań i wymiany poglądów młodych badaczy z przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Konferencja składa się z dwóch części:  

 • Doctoral Colloquium (czwartek)
 • Wystąpień konferencyjnych (piątek i sobota):

PANEL EKSPERTÓW BIZNESU – Adaptacja i innowacje: AI w świecie zmienny warunków

 • Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland, EAIF
 • Jan Kleczkowski, Microsoft
 • Konfederacja Lewiatan
 • IBM

PANEL EKSPERTÓW NAUKI – Techniczne, etyczne oraz prawne aspekty wykorzystania generatywnej AI w badaniach naukowych

 • dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
 • dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW
 • dr Przemysław Tomczyk (ALK)

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych, które odbędzie się 21 lutego. Wydarzenie poprowadzi mec. Xawery Konarski oraz mec. Arkadiusz Baran.

Program szkolenia:

 1. Czym jest Akt o Usługach Cyfrowych (AUC)? Jaki jest jego cel i od kiedy obowiązuje?
 2. Zakres podmiotowy AUC.
 3. Moderowanie treści nielegalnych i sprzecznych z warunkami korzystania z usług.
 4. Zgłaszanie treści nielegalnych (notice & action).
 5. Transparentność w procesie moderowania treści (powiadomienia, uzasadnienia, sprawozdania).
 6. Nowe zasady odpowiedzialności pośredników internetowych.
 7. Czym jest reklama na gruncie AUC?
 8. Przejrzystość reklam na platformach internetowych.
 9. Zakaz reklamy profilowanej w oparciu o dane wrażliwe oraz reklamy profilowanej w oparciu o dane osobowe małoletniego.
 10. Reklama polityczna na platformach internetowych.
 11. Projekt i organizacja interfejsów internetowych (dark patterns).
 12. Nowe obowiązki adresowane do dostawców platform sprzedażowych (e-commerce).
 13. Kary i egzekwowanie AUC.

W szkoleniu powinny wziąć udział działy prawne, compliance i marketingowe w firmach świadczących usługi przez Internet, kancelarie prawne świadczące usługi na rzecz firm internetowych, firmy z branży reklamy internetowej, firmy z branży handlu elektronicznego, portale i serwisy internetowe, platformy internetowe, prasa i media internetowe, osoby odpowiadające za PR w firmach oraz przedstawiciele nauki.

Organizatorem szkolenia jest Beck Akademia.

Dowiedz się więcej

Restrukturyzacje pracownicze w sektorze IT

21 lut 2024 godz. 10:00 - 11:00
Uczestnicy:
Wojciech Bigaj
Paweł Krzykowski

Zapraszamy na ekspercki webinar w temacie: „Restrukturyzacje pracownicze w sektorze IT”.

Poznaj odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Jakie ryzyka niesie źle przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia?
 • Czym się różni restrukturyzacja zatrudnienia w przypadku zatrudnienia w modelu pracowniczym vs cywilnoprawnym?
 • Jakie są przykłady dobrych praktyk, dozwolonych kryteriów doboru do zwolnienia oraz metody oceny pracowników?
 • Na co uważać przy zmianie warunków zatrudnienia w kontekście zwolnień grupowych?
 • Czym się charakteryzuje i jakie są aspekty prawne outplacementu?

Prelegenci:
Wojciech Bigaj, Radca prawny, Senior Partner kancelarii Baran Książek Bigaj (BKB),
Pawel Krzykowski, Adwokat, Partner kancelarii Baran Książek Bigaj (BKB).

Szczegóły oraz bezpłatne zapisy pod linkiem.

Dowiedz się więcej

Program:

 • Wstęp – omówienie podstawowych zagadnień dot. outsourcingu w IT.
 • Outsourcing w ujęciu szerokim – krótkie omówienie kwalifikacji prawnej poszczególnych modeli współpracy oraz podstawowych typów stosowanych umów: body leasing, umowy o świadczenie usług, wykonywanie rozwiązań IT w modelu umowy o dzieło.
 • Outsourcing w ujęciu wąskim – szczegółowe omówienie.
 • Najważniejsze elementy umów outsourcingu/świadczenia usług IT.
 • Najważniejsze ryzyka i problemy dot. zawierania i wykonywania umów outsourcingu/świadczenia usług IT – case study.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Dowiedz się więcej