Agenda - AI Summit Poland

09 paź 2024 - 10 paź 2024
Uczestnicy:
Katarzyna Syska

Zapraszamy do udziału w największym spotkaniu praktyków sztucznej inteligencji na polskim rynku. „AI Summit Poland” odbędzie się w dniach 9-10 października 2024 r. Konferencja podzielona jest na cztery ścieżki tematyczne:

 • Ścieżka I: „Transformacja biznesu za sprawą AI”,
 • Ścieżka II: „GenAI – wdrażanie rozwiązań bazujących na LLM”,
 • Ścieżka III: „AI development” oraz
 • Ścieżka IV: „Wyzwania we wdrożeniach”.

Pierwszego dnia wydarzenia (9 października 2024 r.), w ścieżce IV wystąpi Katarzyna Syska z tematem „Trustworthy AI – wymogi prawne przy wdrażaniu i tworzeniu systemów AI”. Ekspertka zaprezentuje aktualne wymogi prawne dotyczące AI, w tym dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa autorskiego, a także przyszłych wyzwań regulacyjnych związanych z AI Act. Dodatkowo zostanie przedstawione studium przypadku, które omówi wyzwania prawne związane z wdrożeniem narzędzia AI wysokiego ryzyka, takiego jak np. narzędzie wspierające rekrutację pracowników.

Do zapisów w szczególności zapraszamy praktyków biznesu i liderów cyfryzacji, ekspertów od technologii, a także naukowców i przedstawicieli instytucji, od których zależy dalszy rozwój i wykorzystanie AI w Polsce.

Organizatorem wydarzenia jest Evention.

Dowiedz się więcej

DORA: Jak przygotować firmę na nowe regulacje

03 paź 2024
Uczestnicy:
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej kluczowym aspektom prawnym i praktycznym wdrożenia „Rozporządzenia o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA)”, która odbędzie się 3 października 2024 r. Wydarzenie jest okazją do pogłębienia wiedzy na temat nowych regulacji, które nie tylko wprowadzają nowe obowiązki, ale również pokazują jak wzmocnić odporność instytucji finansowych na incydenty cyfrowe.

Ekspert TKP prof. UEK, dr hab. Jan Byrski omówi temat pt. „Implementacja DORA: Strategie wdrożeniowe”. Podczas wystąpienia zostanie poruszona istotna rola prawników, radców prawnych oraz specjalistów od cyberbezpieczeństwa we wdrażaniu DORA, oraz znaczenie spójnego podejścia implementacyjnego.

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką odporności operacyjnej i technicznej oraz zgodnością z nowymi przepisami. Stanowi doskonałą okazję do zdobycia cennej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z ekspertami z branży.

Organizatorem wydarzenia jest Puls Biznesu.

Dowiedz się więcej

Security Trends 2024

01 paź 2024
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji Security Trends, która odbędzie się 1 października 2024 r. w Warszawie. Podczas spotkania prelegenci przedstawią najnowsze trendy i praktyki zapobiegania oraz obrony przed zaawansowanymi atakami. Eksperci porozmawiają także o ochronie i zarządzaniu urządzeniami mobilnymi, tożsamością oraz skutecznych sposobach treningu pracowników podnoszącym świadomości zagrożeń w otaczającym nas cybernetycznym świecie.

Będzie to okazja do wysłuchania prezentacji na temat „Nowelizacja uKSC wdrażająca dyrektywę NIS 2 – nowe wyzwania prawne w obszarze cyberbezpieczeństwa”, którą przedstawi nasza specjalistka Agnieszka Wachowska.

Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem wydarzenia jest Greeneris sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

Ochrona konsumenta w nowej rzeczywistości prawnej i cyfrowej

25 wrz 2024 - 26 wrz 2024
Uczestnicy:
dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Ochrona konsumenta w nowej rzeczywistości prawnej i cyfrowej”, które odbędzie się w dniach 25-26.09.2024 r. Podczas wydarzenia omówione zostaną założenia dyrektywy ws. powództw przedstawicielskich, jej implementacja do polskiego prawa oraz przykłady potencjalnych scenariuszy sporów, co pomoże uniknąć błędów i opracować strategie minimalizacji ryzyka. Eksperci poruszą także tematy związane z metodami przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wobec konsumentów, w tym dyrektywą Omnibus, greenwashingiem i dark patterns, aby utrzymać pozytywny wizerunek firmy i unikać kar.

Pierwszy dzień warsztatów otworzy dr Katarzyna Menszig-Wiese z tematem pt. „Grupowe powództwa przeciwko firmom oraz nowe kompetencje UOKiK – wymogi dyrektywy UE i założenia ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym”.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich branż, przede wszystkim pracowników takich działów jak: prawny, compliance, regulacji, zgodności, obsługa klienta. Zapraszamy także przedstawicieli kancelarii prawnych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Dowiedz się więcej

Legal FinTech 2024. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

24 wrz 2024
Uczestnicy:
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
dr Michał Synowiec
Przemysław Janczak

24 września odbędzie się konferencja Legal FinTech 2024 pt. „Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych”. Celem konferencji jest ocena obowiązujących ram prawnych w sektorze FinTech oraz omówienie projektowanych zmian i przyszłych wyzwań dla instytucji finansowych. Analiza przepisów prawnych i przygotowanie do nadchodzących zmian.

Będzie to okazja do wysłuchania naszych ekspertów z Zespołu FinTech: dr hab. prof. UEK Jan Byrski będzie moderatorem Panelu I, zatytułowanego „Rynek finansowy w perspektywie DORA”, dr Michał Synowiec weźmie udział w dyskusji podczas Panelu II na temat „Wpływ PSD3/PSR/FIDA na rynek usług płatniczych”, natomiast Przemysław Janczak wystąpi w Panelu IV, pt. „AI Act na rynku finansowym”.

Konferencja przeznaczona jest dla prawników zajmujących się zagadnieniami z obszaru FinTech, compliance officers, specjalistów i managerów pracujących w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe zarówno stacjonarnie (Hotel Polonia Palace w Warszawie), jak i online.

Organizatorem wydarzenia jest Beck Akademia.

Dowiedz się więcej

W dniach 23-24 września odbędą się warsztaty online na temat należytego zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami powiązanymi. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak przepisy prawne regulują relacje między spółkami zależnymi a dominującymi oraz związane z nimi odpowiedzialności. Case study i praktyczne analizy pomogą zrozumieć zarządzanie aktywami państwowymi, podejmowanie decyzji gospodarczych oraz minimalizowanie ryzyka i konfliktów interesów.

Drugiego dnia wydarzenia (24.09.2024 r.) ekspertka TKP, dr Katarzyna Menszig-Wiese poruszy temat „Naruszenia reguł konkurencji i postępowania UOKiK dotyczące Grup Kapitałowych”, omawiając:

 • Przepisy antymonopolowe i ich znaczenie dla grup kapitałowych,
 • Podejrzenia naruszenia prawa konkurencji – minimalizacja ryzyka, regulacje prawne,
 • Odpowiedzialność Grup Kapitałowych za praktyki ograniczające konkurencję: odpowiedzialność spółek-matek,
 • Kary za praktyki ograniczające konkurencję – przegląd najnowszych decyzji Prezesa UOKiK.

Warsztaty dedykowane przedstawicielom Spółek Skarbu Państwa. W szczególności Rady Nadzorcze, Zarządy, a także dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów: Prawnych, Compliance, Biura Zarządu, Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Nadzoru Korporacyjnego, Ryzyka, Controllingu, Audytu.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Dowiedz się więcej

EBF 2024

18 wrz 2024 - 20 wrz 2024
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Agnieszka Wachowska

W dniach 18-20 września 2024 r. w Warszawie, po raz drugi odbędzie się Festiwal Zakupów B2B i B2G. Wydarzenie to będzie wypełnione inspirującymi prelekcjami, interaktywnymi warsztatami oraz sesjami networkingowymi. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będą „Ludzie, Procesy i Technologia”.

Drugiego dnia festiwalu odbędzie się blok tematyczny „Bezpieczeństwo i AI”, podczas którego będzie można usłyszeć ekspertów TKP. Mecenas Xawery Konarski wygłosi prelekcję pt. „Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym: Status quo i innowacyjne praktyki”, a mecenas Agnieszka Wachowska przedstawi temat „Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma dyrektywa NIS 2 oraz nowelizacja ustawy o KSC”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu w szczególności osoby zarządzające zakupami w firmach, organizacjach i instytucjach publicznych oraz specjalistów ds. zakupów.

Dowiedz się więcej

Warsztat NIS2 „Skuteczne metody zarządzania ryzykiem oraz środki wdrożenia”

22 sie 2024
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska
Marcin Ręgorowicz
Marta Pasztaleniec
Dominika Nowak-Byrtek

Przepisy dyrektywy NIS2 powinny zostać wdrożone do polskiego porządku prawnego do 17 października 2024 roku i szacuje się, że obejmą one ponad 10 000 podmiotów. Nowe regulacje to jednak nie tylko rozszerzony zakres podmiotów tworzących Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, ale także bardziej restrykcyjne wymagania i obowiązki oraz odpowiedzialność finansowa przedsiębiorstw oraz osobista.

22 sierpnia wraz z Rzeczpospolita Konferencje oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zapraszamy na warsztat NIS2 „Skuteczne metody zarządzania ryzykiem oraz środki wdrożenia”.

Podczas wydarzenia eksperci TKP: Agnieszka Wachowska, Marcin Ręgorowicz, Marta Pasztaleniec, Dominika Nowak-Byrtek omówią:

 • Zakres podmiotowy dyrektywy NIS2 oraz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 • Środki zarządzania ryzykiem jako podstawa zapewnienia cyberbezpieczeństwa w organizacji.
 • Cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw.
 • NIS2 i RODO – jak wykorzystać doświadczenia z wdrażania RODO przy NIS2?
 • Od czego zacząć i jak optymalnie wdrożyć NIS2 w organizacji? – praktyczne rozwiązania.
 • Wydarzenie zakończy się sesją pytań i odpowiedzi.

Szkolenie kierowane jest do:

 • kadry kierowniczej oraz członków zarządu, którzy bezpośrednio odpowiadają za dostosowanie organizacji do wymogów NIS2 wraz z jej implementacją,
 • działów prawnych, prawników, adwokatów, radców prawnych,
 • działów IT i bezpieczeństwa,
 • pracowników na wszystkich poziomach zarządzania w swoich firmach.

Zachęcamy do udziału!

Dowiedz się więcej

Zakaz konkurencji, podkupowanie pracowników oraz zachowaniu poufności w IT

21 sie 2024
Uczestnicy:
Marcin Ręgorowicz
Paweł Krzykowski

Zapraszamy na czwarty z jedenastu spotkań z cyklu „IT Employment Legal Navigator”. Spotkanie poprowadzą Marcin Ręgorowicz i Paweł Krzykowski, którzy poruszą temat zakazu konkurencji, podkupywania pracowników oraz zachowania poufności w IT.

Podczas wydarzenia eksperci omówią, m.in.:

 • Na czym polega zakaz konkurencji? Kiedy „lojalka” jest nieważna?
 • Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności i czy może być bezterminowa?
 • Jakie są formy „podkupowania pracowników” i jak się przed tym chronić? Czym jest overemployment w IT?

Komu w szczególności polecamy udział w cyklu webinarowym:

 • managerom w branży IT,
 • szefom działów IT niezależnie od branży,
 • managerom i szefom działów w branży HR,
 • członkom zarządu i managerom firm zagranicznych, którzy myślą o ekspansji na polski rynek/poszerzaniu zasobów ludzkich/pozyskiwaniu specjalistów,
 • wewnętrznym działom prawnym.

Kiedy? 21 sierpnia, godz. 10:00-11:00. Dodatkowe 15” na sesję Q&A.

Udział bezpłatny.

Cały cykl to 11 merytorycznych spotkań ze specjalistami trzech kancelarii: Traple Konarski Podrecki & PartnersBaran Książek Bigaj (BKB) oraz TaxLab.

Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Jak zapewnić zgodność z NIS 2 w firmie z branży spożywczej?

30 lip 2024
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska

Już 30 lipca 2024r., w godz. 11:00-12:30 odbędzie się webinar, podczas którego przybliżymy istotę dyrektywy NIS2, jej znaczenie oraz wymagania, które muszą spełnić firmy z branży spożywczej.

Dowiedz się więcej

24 lipca 2024 r. zapraszamy na trzeci webinar z cyklu „IT Legal Navigator”. Tematyka ulg i preferencji podatkowych w zatrudnieniu wzbudza duże zainteresowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Nie przegap okazji, aby zgłębić wiedzę na ten temat, szczególnie w kontekście zatrudnienia w branży IT.

Eksperci: Agnieszka Wachowska i Łukasz Jamróz podzielą się swoją ekspertyzą i praktycznym doświadczeniem w zakresie implementacji ulg i preferencji podatkowych, obejmując zarówno jednoosobowe przedsiębiorstwa, jak i spółki osiągające wysokie przychody. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli podjąć przemyślaną decyzję odnośnie wdrażania ulg, co może znacząco wpłynąć na możliwość otrzymania zwrotu podatku dochodowego, również za wcześniejsze lata.

Komu w szczególności polecamy udział w cyklu webinarowym:

 • managerom w branży IT,
 • szefom działów IT niezależnie od branży,
 • managerom i szefom działów w branży HR,
 • członkom zarządu i managerom firm zagranicznych, którzy myślą o ekspansji na polski rynek/poszerzaniu zasobów ludzkich/pozyskiwaniu specjalistów,
 • wewnętrznym działom prawnym.

Data: 24 lipca, godz. 10:00-11:00. Dodatkowe 15” poświęcimy na sesję Q&A.

Udział jest bezpłatny.

Cały cykl to 11 merytorycznych spotkań ze specjalistami trzech kancelarii: Traple Konarski Podrecki & Partners, Baran Książek Bigaj (BKB) oraz TaxLab.

Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na szkolenie online pt. „Cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym, przemysłowym i komunalnym”, które odbędzie się w formule online w dniu 11 lipca 2024 r. Poprawi je mec. Agnieszka Wachowska.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

🔷 zakres dotychczasowych i nowych regulacji i wytycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa w branży energetycznej;

🔷 dyrektywa NIS2 i jej umiejscowienie na tle innych regulacji;

🔷 środki zarządzania ryzykiem oraz obowiązki podmiotu kluczowego wg dyrektywy NIS 2 i projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;

🔷 cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw;

🔷 odpowiedzialność i środki nadzoru;

🔷 od czego zacząć i jak optymalnie wdrożyć NIS2 w organizacji – praktyczne rozwiązania.

Organizatorem szkolenia jest DlaEnergetyki

🔗 Więcej informacji oraz zapisy pod linkiem: https://dlaenergetyki.pl/cyber/

Serdecznie zapraszamy!

Dowiedz się więcej