Powrót

Warsztaty: Implementacja PSD2 na tle obowiązków wynikających z RODO

18 Wrz 2018
W dniu 18 września 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Implementacja PSD2 na tle obowiązków wynikających z RODO”. Celem spotkania jest omówienie najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa implementująca tzw. dyrektywę PSD2 do polskiego porządku prawnego. Ustawa w znacznym stopniu zmienia kształt rynku usług płatniczych, a tym samym w sposób istotny wpływa na działalność dostawców usług płatniczych (banków, instytucji płatniczych, agentów rozliczeniowych itd.), wprowadzając m.in. nowe typy usług płatniczych, kategorie dostawców oraz nowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa płatności. Zmiany wynikające z nowych przepisów zostaną omówione w kontekście wymogów wynikających z RODO, przez co ujęcie omawianej tematyki będzie miało charakter kompleksowy. Warsztaty poprowadzą nasi eksperci: adw. dr Jan Byrski i r.pr. Maciej Miąsko. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.
Maj