XIII Forum Rynku Zdrowia

22 paź 2017 - 23 paź 2017

Forum Rynku Zdrowia jest jednym z największych wydarzeń poświęconych systemowi ochrony zdrowia w Polsce, a jego trzynasta edycja odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 października 2017 r.

Drugiego dnia Forum dr Karolina Libront weźmie udział w debacie pt. „Szpital na miarę XXI wieku – poza-cenowe kryteria wyboru ofert i polityka compliance”, podczas której poruszone zostaną następujące tematy:

  • Wdrożenie systemu compliance w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu dokumentów opracowanego w ramach projektu MedKompas
  • Działania antykorupcyjne – prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego – na co należy zwrócić uwagę?
  • Nowelizacja pzp z 2016 r. w zakresie kryteriów oceny ofert
  • Przegląd kryteriów stosowanych obecnie na rynku wyrobów medycznych w odniesieniu do wybranych segmentów produktowych
  • Efektywność kryteriów pozacenowych
  • Jak zagwarantować, że zastosowane kryteria nie zostaną uznane za stronnicze?

Konferencja organizowana jest przez wydawcę i redakcje miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia.

Wzmianka o debacie opublikowana została na portalu rynekzdrowia.pl.