Reklama wyrobów medycznych – nowe obowiązki reklamodawców

03 sie 2022

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych.  

Rozporządzenie będzie określać niezbędne dane, jakie powinna zawierać reklama wyrobu medycznego (inne niż nazwa lub nazwa handlowa) oraz sposób prezentowania takiej reklamy. 

Zgodnie z art. 60 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych reklama wyrobu medycznego musi zawierać co najmniej nazwę lub nazwę handlową wyrobu oraz przewidziane zastosowanie wyrobu.  

Zgodnie z projektem rozporządzenia w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości powinny znaleźć się dodatkowe informacje, takie jak: 

  • przeciwwskazania do używania wyrobu, 
  • informacje o prawdopodobnych ryzykach związanych z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem, 
  • nazwa producenta i przedstawiciela. 

Projekt rozporządzenia przewiduje także treści ostrzeżeń (wraz ze sposobem ich prezentowania), które muszę zostać zawarte w reklamie. 

Przepisy przedstawione w projekcie rozporządzenia znajdą zastosowanie również w odniesieniu do miejsc wykonywania praktyki: lekarskiej, lekarsko-weterynaryjnej, pielęgniarskiej, położniczej lub fizjoterapeutycznej oraz w punktach felczerskich, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego. 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.  

Treść rozporządzenia: https://lnkd.in/dbZ9JGwy