II Kongres Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów

31 mar 2022

W programie m.in.:

  • Reforma unijnych przepisów o porozumieniach horyzontalnych – jakich zmian spodziewać się w 2023 roku?
  • Ułatwienia dowodowe przewidziane w ustawie o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
  • Nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Ostatni dzwonek przed wielkim sprawdzianem – Krzysztof Witek
  • Prawa przedsiębiorców w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w świetle projektowanych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
odwiedź stronę