Krzysztof Witek

AdwokatCounsel

Bio

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, prawie ochrony konkurencji, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i rozwiązywaniu sporów. Doradza czołowym polskim przedsiębiorcom m.in. z branży FMCG, energetycznej i bankowej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK. Prowadzi sprawy karne gospodarcze dotyczące tzw. white-collar crimes, reprezentując zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzonych przedsiębiorców.

Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przed organami ścigania i sądami powszechnymi. Reprezentował klientów w sprawach dotyczących m.in. przestępstw niegospodarności menedżerskiej, przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych, zarzutów korupcyjnych i pokrzywdzenia wierzycieli. Prowadził też sprawy o ochronę dobrego imienia przedsiębiorców (w tym na drodze karnej). Doradzał w sporach dotyczących oznaczeń produktów wprowadzających klientów w błąd, utrudniania dostępu do rynku i nieuczciwej reklamy. Wspierał przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK z zakresu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w kancelariach zajmujących się prawem konkurencji i prawem karnym gospodarczym.

Autor artykułów naukowych oraz komentarzy do mediów dotyczących bieżących wydarzeń z dziedziny prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik studiów podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na WPiA UJ.

Doradza klientom w języku angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 6
25 sty 2023

Poradnik. Prawo konsumenckie: Dyrektywa Omnibus wprowadza nowy ład

Dyrektywa Omnibus wreszcie obowiązuje w polskim prawie, a Prezes UOKiK mówi: sprawdzam! Dzisiaj w Dziennik Gazeta Prawna eksperci Traple Konarski Podrecki & Partners w Poradniku „Prawo konsumenckie: Dyrektywa Omnibus wprowadza nowy ład” wyjaśniają, jak przedsiębiorcy powinni stosować nowe przepisy.

03 sty 2023

Firmie dominującej na rynku wolno mniej niż innym [WYWIAD]

Czy przedsiębiorca może przewidzieć przyszłość? Mimo że nasz biznes czasem musi dokonywać cudów, to chyba nawet polscy przedsiębiorcy nie opanowali sztuki jasnowidzenia. Nie można więc od nich wymagać żeby przewidywali wszystkie sytuacje, które będą mogły oznaczać konieczność zmiany umowy. Równowaga między elastycznością klauzuli modyfikacyjnej, a jej pewnością i przewidywalnością, to prawdziwa sztuka. I tak jak prawdziwa sztuka – jest często nieosiągalna.

20 gru 2022

Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa

Zapraszamy do lektury Poradnika, w którym eksperci TKP przystępnym językiem i na przykładach tłumaczą najistotniejsze kwestie wynikające z implementacji dyrektyw towarowej i cyfrowej.

14 paź 2022

Influencerzy a reklama. Jak dostosować się do rekomendacji prezesa UOKiK

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się specjalny dodatek „Influencerzy a reklama. Jak dostosować się do Rekomendacji prezesa UOKiK”, przygotowany przez ekspertów TKP.

27 kwi 2022

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się przygotowany pod redakcją naszej ekspertki dr Katarzyny Menszig-Wiese, LL.M praktyczny komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Publikacja ta ma szczególną wartość wynikającą z głębokiego osadzenia w realiach prowadzenia biznesu w Polsce. Przystępnie i wyczerpująco wyjaśnia najistotniejsze regulacje dotyczące zawierania transakcji handlowych i zwalczania zatorów płatniczych. Omówiono w niej w szczególności:

08 wrz 2021

Pakiety "No limit" na cenzurowanym

Jak wyrok TSUE może wpłynąć na ofertę operatorów telekomunikacyjnych? W dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna, w artykule pt. „Pakiety „No limit” na cenzurowanym”, autorstwa Sławomir Wikariak, mec. Krzysztof Witek komentuje argumentację TSUE dot. oferowania przez operatorów komórkowych pakietów „no limit”.

Aktualności 4
01 mar 2023

Krzysztof Witek otrzymał awans na stanowisko Counsel

Z przyjemnością informujemy, że adw. Krzysztof Witek otrzymał awans na stanowisko Counsel.

02 sty 2023

Dyrektywa Omnibus: wymóg prezentowania cen promocji oraz opinii konsumenckich

Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus są szeroko komentowanym newsem noworocznym. Obserwujemy pierwsze zastosowania m.in. wymogów dotyczącym prezentowania cen promocji oraz opinii konsumenckich. Media donoszą o faktycznych „promocjach” – tych, które mieliśmy na Black Friday, oraz jakie teraz obserwujemy na poświątecznych wyprzedażach.
 
Na problemy przedsiębiorców oraz konsumentów zwrócił uwagę nasz ekspert adw. Krzysztof Witek w komentarzu dla Fakty TVN.

20 gru 2022

Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa

Drodzy Przedsiębiorcy – zostało mniej niż dwa tygodnie do czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących prawa konsumentów!
 
Ale bez obaw – nasi eksperci przygotowali dla Was we współpracy z Dziennik Gazeta Prawna prezent na Święta – Poradnik „Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa”. W Poradniku przystępnym językiem i na przykładach tłumaczą najistotniejsze kwestie wynikające z implementacji dyrektyw towarowej i cyfrowej.
 
Z Poradnika dowiecie się w szczególności:
 
🔵 Co zyskujemy dzięki implementacji unijnych dyrektyw?
🔵 Kiedy nowe przepisy znajdują zastosowanie?
🔵 Jak rozumieć zgodność produktu z umową?
🔵 Jakie roszczenia przysługiwać będą konsumentom i w jakich okolicznościach?
🔵 Czy konsument może zrezygnować z przysługujących mu praw?
🔵 Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się spóźnialscy?
 
Zapraszamy do lektury pod linkiem.

25 lis 2022

Dyrektywa Omnibus. Na czym dokładnie polegają nowe regulacje w obrocie konsumenckim i przed czym ma chronić?

Implementacja dyrektywy Omnibus już jest opóźniona, ale przedsiębiorcy muszą być gotowi na nowe obowiązki, które wprowadza. Na czym dokładnie polegają nowe regulacje w obrocie konsumenckim i przed czym mają chronić opowiedział Krzysztof Witek w Telewizja NEWS24.

Wydarzenia 8
14 lut 2023

VIII Forum Compliance Officer

W programie m.in.:

27 maj 2022

Kongres Prawo Konsumenckie

W programie m.in.:

 • Nowy ład dla konsumentów. Priorytety UOKiK w zakresie ochrony konsumentów
 • Rekompensata publiczna Prezesa UOKiK – perspektywy w świetle aktualnego orzecznictwa Prezesa UOKiK i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Krzysztof Witek
 • Dual quality – jak rozumieć nowe regulacje
 • Czy nowe obowiązki dotyczące informowania o obniżkach cen doprowadzą do zmiany zasad organizowania promocji?
 • Środki ochrony prawnej konsumentów w przypadku braku zgodności treści lub usług cyfrowych z umową – Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
26 maj 2022

Kongres Prawa Ochrony Konkurencji

W programie m.in.:

 • Modele instytucjonalne ochrony wolnej konkurencji
 • Instytucje prawa konkurencji w działalności krajowych przedsiębiorców
 • Jak skuteczniej egzekwować prawa ochrony konkurencji?
07 mar 2022

II Kongres Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W programie m.in.:

 • Reforma unijnych przepisów o porozumieniach horyzontalnych – jakich zmian spodziewać się w 2023 roku?
 • Ułatwienia dowodowe przewidziane w ustawie o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 • Nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Ostatni dzwonek przed wielkim sprawdzianem – Krzysztof Witek
 • Prawa przedsiębiorców w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w świetle projektowanych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
12 lis 2021

Kongres prawa ochrony konkurencji i konsumentów

W programie:

 • Prywatne dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenia prawa konkurencji
 • Fałszywe opinie produktowe – nowe narzędzia walki – Krzysztof Witek
 • Kary dla menadżerów za naruszenie prawa konkurencji – praktyka Prezesa UOKiK
 • Zatory płatnicze: praktyczne uwagi na gruncie pierwszych decyzji Prezesa UOKiK – Katarzyna Menszig-Wiese
 • Prawo ochrony konkurencji w sporcie – przegląd polskiej i zagranicznej praktyki ostatnich lat
 • Nowelizacja przepisów o przewadze kontraktowej. Czy czeka nas nowa równowaga w sektorze rolno-spożywczym?
 • Polskie a unijne prawo antymonopolowe – czy z perspektywy przedsiębiorców są jakieś różnice?
Blog 7
10 mar 2023

Łapownictwo menedżerskie – każdy może być ofiarą

Niedawno CBA przypomniało, że 23 lutego obchodzony jest „Ogólnopolski Dzień bez Łapówki”. Korupcja jest jednym z największych zagrożeń dla gospodarki. Spowalnia jej rozwój, utrudnia prowadzenie biznesu i zmniejsza dochody społeczeństwa. Z reguły kojarzy się z urzędnikiem, który przyjmuje łapówki. Mniejsze zainteresowanie budzi jednak korupcja w biznesie. To błąd.

11 maj 2022

Prezes UOKiK na tropie… zmów przetargowych

Prezes UOKiK poinformował niedawno o wydaniu dwóch decyzji stwierdzających zmowy przetargowe. Przy okazji wspomniał o wszczęciu kolejnych 26 postępowań. Wygląda więc na to, że organ zaczyna naprawdę gruntownie badać działania przedsiębiorców w tej sferze.

10 maj 2022

Przewaga kontraktowa – koniec taryfy ulgowej

30 kwietnia to koniec „okresu ochronnego” dla umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy o przewadze kontraktowej. Umowy, które będą wykonywane po tej dacie, podlegają nowym przepisom. Bez taryfy ulgowej.

17 gru 2021

Kłamstwo ma krótkie nogi, ale bywa uprawnione

Sąd Najwyższy postanowił zakończyć trwający od 2016 r. spór wokół prawa do obrony. I wydał uchwałę. Problem w tym, że nie bardzo wiadomo, co z nią teraz zrobić.

04 lis 2021

Zero szans na zero-rating?

Początek września 2021 r. może być początkiem nowego podejścia do masowo stosowanych przez telekomy praktyk. TSUE uznał, że kolejne odmiany ofert zero-rating naruszają prawo unijne. Czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych czeka rewolucja?

03 lis 2021

Das Kartell - nowa zmowa na rynku samochodowym

W te wakacje Komisja Europejska zakończyła postępowanie dotyczące zmowy na rynku samochodów. Daimler, BMW, Volkswagen, Audi i Porsche miały zawrzeć niedozwolone porozumienie rynkowe. Według urzędników producenci umówili się, żeby ograniczyć konkurencję w dziedzinie technologii oczyszczania spalin w samochodach z silnikiem Diesla.

07 lip 2021

Umorzenie postępowania zawieszonego mimo braku przyczyny zawieszenia

Terminy to jedno z największych zmartwień uczestników procesu. Przeoczenie daty może się skończyć pominięciem spóźnionych twierdzeń i dowodów, a nawet przegraną w sądzie. Terminy są wszędzie: określają przedawnienie roszczenia, wyznaczają datę rozprawy, zakreślają stronom czas na podjęcie danych czynności.

Podcast 1
20 gru 2022

Prawo karne biznesu. Jak zabezpieczyć firmę?

W ostatnim odcinku II sezonu TKP on air mec. Michał Sobolewski i mec. Krzysztof Witek wyjaśniają, po co przedsiębiorcy prawo karne i dlaczego biznes powinien korzystać z pomocy karnistów. 

Poznaj nasz zespół