Powrót

Justyna Sitnikow, LL.M.

Adwokat, Associate,

Warszawa
justyna.sitnikow@traple.pl
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego. Posiada doświadczenie w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem Patentowym RP. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. W latach 2018/2019 odbywała staż w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach Pan-European Seal Professional Traineeship Programme, gdzie pracowała w charakterze eksperta w obszarze znaków towarowych.  

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz programu LL.M. International Business Law na Católica Global School of Law w Lizbonie. Stypendystka banku Millenium BCP w Portugalii. W czasie studiów dwukrotna stypendystka programu Erasmus, w ramach którego studiowała na Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie oraz odbyła staż w kancelarii prawnej w Walencji. Uczestniczka Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.  

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.  
Czytaj więcej