Powrót

dr Żaneta Zemła-Pacud

Of counsel,

Nadchodzące
wydarzenia:

Warszawa
zaneta.pacud@traple.pl

Zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem farmaceutycznym. Do jej zainteresowań naukowych zalicza się także ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i ochronę danych regulacyjnych. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie strategii ochrony innowacji, opiniuje sprawy IP i life science o zasięgu międzynarodowym.

Prowadzi wykłady, spotkania informacyjne i szkolenia dla sektora biznesu, rzeczników patentowych i sędziów.

Jest uczestnikiem prac nad projektami ustaw, przygotowuje opinie do nich.  Jako ekspert współpracuje z UPRP oraz WIPO.  Jest członkiem-założycielem interdyscyplinarnej sieci naukowej IP in Agriculture, członkiem Stowarzyszenia ATRIP i korespondentem zagranicznym GRUR.

Kieruje projektem badawczym Regulatory Data Protection in European IP Law

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji w sektorze life science, m.in. Komentarza do Ustawy – prawo własności przemysłowej (współautor), monografii Patents as an Incentive to Innovation (współredaktor), autorką monografii Ochrona patentowa produktów leczniczych.

Jest stypendystką Instytutu Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Międzynarodowych Studiów Własności Intelektualnej w Strasburgu.

Jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

Czytaj więcej