Mikołaj Deptalski

Legal Trainee

Bio

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażu oraz Własności przemysłowej. Wspiera klientów w prowadzeniu sporów o ochronę praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed sądami powszechnymi oraz w sporach o ochronę dóbr osobistych oraz z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych. Interesuje się prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, branżą Life Sciences oraz filozofią prawa.

Student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestnik Szkoły Prawa Francuskiego UJ. Studiował prawo na Uniwersytecie w Strasbourgu. Uczestnik II edycji TKP Academy – Student Program.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.


Powiązane newsy

Blog 1
14 mar 2024

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych i poufnych informacji handlowych w ramach Systemu Informacji o Badaniach Klinicznych (CTIS)

5 października 2023 r. Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA, „Agencja”) opublikowała nowe wytyczne w sprawie publikowania informacji o badaniach klinicznych w Systemie Informacji o Badaniach Klinicznych (ang. Clinical Trial Information System, CTIS).

Poznaj nasz zespół