Rafał Klimek

Radca prawnyPartner

Bio

Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z obsługą prawną procesu inwestycyjnego i obrotem nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami administracji, sądami powszechnymi i sądami polubownymi, w szczególności reprezentuje inwestorów w sprawach legalności aktów planistycznych, w sporach powstałych przy realizacji inwestycji oraz w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich w procesie inwestycyjnym. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, uzyskiwaniu decyzji poprzedzających przystąpienie do realizacji inwestycji oraz przy tworzeniu struktur korporacyjnych służących optymalizacji zamierzeń inwestycyjnych.

W kancelarii kieruje zespołem Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, a także uczestniczy w pracach zespołów Rozwiązywanie sporów i arbitraż oraz Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne.

Bierze udział jako ekspert w pracach parlamentarnych zespołu ds. uregulowania stosunków własnościowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu audytu prawnego nieruchomości oraz praw autorskich do dokumentacji projektowej. Uczestniczył jako prelegent w debacie telewizyjnej dotyczącej projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Autor publikacji Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń w „Kwartalniku Prawa Prywatnego” oraz współautor artykułu Instytucja gospodarczej niemożliwości świadczenia w zobowiązaniach umownych w systemie common law oraz prawie niemieckim – szkic prawnoporównawczy w czasopiśmie „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego”.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe Krakowskiej Szkoły Biznesu w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Powiązane newsy

Publikacje 1
10 kwi 2020

Wpływ regulacji związanych ze stanem epidemii na umowy najmu komercyjnego

Ograniczenia i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związane z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 istotnie wpłynęły na niemal cały rynek najmu komercyjnego. Stanu niepewności prawnej nie usunął mechanizm zaproponowany w Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą jednak poszukiwać rozwiązań w znanych instytucjach prawnych Kodeksu Cywilnego.

Wydarzenia 4
23 lut 2021

Renegocjacja umów najmu lokali handlowo - usługowych w galeriach handlowych - praktyczne aspekty

Jeśli interesują Państwa praktyczne aspekty renegocjacji umów najmu lokali handlowo – usługowych w galeriach handlowych zapraszamy na webinarium organizowane przez Puls Biznesu. W trakcie szkolenia eksperci kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy r.pr. Rafal Klimek oraz adw. Emilia Chmielewska przedstawią najważniejsze aspekty związane z tematem w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz regulacje i wytyczne wprowadzane w trakcie pandemii koronawirusa.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona odpowiedzialności najemcy z tytułu zapłaty czynszu za okres zamknięcia lokalu w sytuacji braku złożenia oświadczenia o przedłużeniu umowy najmu, a także wskazaniu możliwych podstaw prawnych i faktycznych obniżenia czynszu najmu w okresie ograniczonego funkcjonowania galerii handlowej.

12 maj 2020

Webinarium: Renegocjacja umów najmu komercyjnego w dobie COVID-19

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Renegocjacja umów najmu komercyjnego w dobie COVID-19”, które odbędzie się 12 maja 2019 r. w godzinach 11:00-12:30.

Spotkanie zostanie podzielone na godzinny wykład i półgodzinną dyskusję, podczas której prowadzący – r.pr. Rafal Klimek odpowie na pytania zadawane przez uczestników.

W programie m. in.:
– zasady kodeksowej odpowiedzialności kontaktowej a koronawirus – zagadnienia ogólne
– regulacje koronawirusowe (zakazy dotyczące przedmiotu najmu lub działalności najemców z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu i chorób zakaźnych u ludzi; wygaszenie wzajemnych zobowiązań z art. 15ze ustawy koronowirusowej; wydłużenie umowy najmu lokalu z art. 31s i 31t ustawy koronawirusowej)
– relacja przepisów koronawirusowych w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego
– aspekty praktyczne regulacji dotyczących najmu dla poszczególnych kategorii przedmiotów najmu i najemców w kontekście renegocjacji umów najmu komercyjnego
– jak zabezpieczyć interesy najemcy w czasie renegocjacji umów najmu komercyjnego?

Link do rejestracji: http://bitly.pl/K0QOU

11 gru 2019

Warsztaty: Kontrakty budowlane

W dniach 11-12 grudnia 2019r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja warsztatów pt. „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, których organizatorem jest Puls Biznesu.

Celem  spotkania jest zapoznanie się  z obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego, w tym skutecznego zawierania umów inwestycji budowlanej, uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, sposobów  zabezpieczenia roszczeń.

Z przyjemnością informujemy, że r. pr. Rafał Klimek i adw. Emilia Chmielewska wygłoszą prelekcję, tematem której będzie „Prawo autorskie w procesach inwestycyjno – budowlanych”.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora – Puls Biznesu.

Zapraszamy do udziału!

11 gru 2018

Konferencja: Kontrakty budowlane

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Kontrakty budowlane”, której organizatorem jest Puls Biznesu.

Seminarium kierowane jest do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Drugiego dnia spotkania swoją prelekcję pt. „Prawo autorskie w procesach inwestycyjno-budowlanych” zaprezentują r.pr. Rafał Klimek i adw. Emilia Chmielewska.

Zapraszamy do udziału!

Poznaj nasz zespół

Małgorzata Kutaj

AdwokatAplikant rzecznikowskiManaging Associate

Maciej Toroń

Radca prawnyManaging Associate

Kaja Seń

Aplikant adwokackiAssociate

Klaudia Nowak

Aplikantka radcowskaJunior Associate

Jan Potyrała

Aplikant radcowskiJunior Associate