Powrót

Dariusz Krzak

Aplikant radcowski, Associate,

Kraków
dariusz.krzak@traple.pl

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego. Doświadczenie zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także w zakresie prawa własności intelektualnej.

Od 2019 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obronił pracę magisterską pt. „Parodia w prawie autorskim”. W 2017 roku był stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie Maltańskim.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej