Powrót

Katarzyna Kosiba-Łuczak

Radczyni prawna, Senior Associate,

Kraków
katarzyna.kosiba@traple.pl

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie autorskim, w prowadzeniu sporów zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym. Zajmuje się także problematyką prawną zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, min. pracując w krakowskiej kancelarii, gdzie zajmowała się prawem cywilnym i prawem gospodarczym oraz świadcząc usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Prowadziła również wykłady z zakresu francuskiego prawa własności intelektualnej w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Zarządzania własnością intelektualną w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Francuskiego funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie. Stypendystka programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Reims (Francja), uczestniczka Letniego Uniwersytetu Prawa Kontynentalnego na Sorbonie w Paryżu. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i w 2016 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuski.

Czytaj więcej