Powrót

dr Tomasz Targosz

Adwokat, Partner,

Kraków
tomasz.targosz@traple.pl

Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w szczególności w sporach z zakresu praw autorskich i pokrewnych oraz prawa patentowego, a także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, zatorów płatniczych i prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentował klientów w precedensowych sporach dotyczących ochrony patentów farmaceutycznych oraz ochrony praw autorskich w Internecie, a także w postępowaniach przed Prezesem UOKIK i w postępowaniach sądowych z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących nadużycia pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.


Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, w tym m.in. Prawo Internetu, Prawo reklamy i promocji, Media a dobra osobiste, Handbuch des Persönlichkeitsrechts, monografii Nadużycie osobowości prawnej, monografii Umowy przenoszące prawa autorskie, Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wielu artykułów w czasopismach prawniczych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Indywidualne rekomendacje w Chambers Europe 2020,2021,2022 The Legal 500, Europe, Middle East & Africa 2020, 2021, 2022 and IP Stars 2020, 2021, 2022.


Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, absolwent WPiA UJ w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. W latach 2004–2006 członek Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetów w Krakowie, Heidelbergu i Moguncji, stypendysta Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium.


Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Czytaj więcej